Uppfinnarens guide till affärsvärlden

Edited: 26 August 2021
202 views
  • Science

Efter drygt femtio års yrkesverksamhet som ombud för uppfinnare är jag övertygad om behovet av följande text. Den baseras på det kärnfulla innehållet i Herbert N. Cassons bok The Axioms of Business. Boken översattes till svenska för nittio år sedan och den har länge varit påtänkt för en recension av mig. Stödd av bankdirektör K. A. Wallenbergs förord till den svenska översättningen med bland annat orden att det fanns en tid då man i Sverige ansåg att *duger han ej till annat, så kan han bli affärsman" har jag hitintills publicerat texter med fokus mer på samhällsvinster med att förbättra villkoren för uppfinnandet i sig än med att få fler uppfinnare att ta affärsrisker.och bli innovatörer.

Texten är även baserad på mina egna erfarenheter som uppfinnare bakom många beviljade patent, bland annat ett Europapatent på ett allmänt användbart katastrofskydd med så kallat AI-stöd, och som affärsman under fjorton år fram till dagen för mitt halvsekeljubileum. Vare sig uppfinnare vill in i affärsvärlden eller inte är det bra att känna till att den har sina självklara sanningar. De är lika orubbliga hörnstenar som Euklides’ tolv axiom. Tvivel är dock en bra princip som ledde först till icke-euklidisk geometri och sedan till Albert Einsteins modifiering av Isaac Newtons gravitationslag. Affärsvärldens axiom blir tyvärr fler än tolv i listan nedan. För ett av dem har tvivel resulterat i bitcoin.

1:a axiomet är att en affärstransaktion kräver två parter: köpare och säljare. Utan detta blir det ingen affär ens på patenterade uppfinningar.

2:a axiomet är att i affären ingår tre element: köparen, säljaren och avtalsobjektet. Dess specifikation bör vara tydlig för båda parterna. Det är lättare sagt än gjort, men beviljade patent underlättar.

3:e axiomet är att priset ska täcka alla omkostnader och ge vinst. Uppfinnaren riskerar att sätta priset för lågt på grund av sin iver att sälja.

4:e axiomet är att varuöverskott sänker priser, underskott ökar det. Vad alla kan få, bryr sig ingen om.

5:e axiomet är att köpare blir den som bryr sig mer om varan än om priset. Köparen behöver övertygas om att vinna på att köpa.

6:e axiomet är att tidsförlust höjer omkostnaderna. Gör aldrig en affär utan att räkna med tiden som faktor.

7:e axiomet är att energiförlust höjer omkostnaderna. Man bör eftersträva att göra det mesta med minsta möjliga energiförbrukning.

8:e axiomet är att ökad omsättning ger lägre kostnad. Massproduktion minskar omkostnaderna, bland annat med hjälp av uppfinningar.  

9:e axiomet är att omkostnaderna innefattar utgifter för både anskaffning och underhåll. I affärsvärlden gäller det att se totalkostnaden.

10:e axiomet är att först kommer bruttokostnaderna, sedan följer vinsten. Kan man öka nettovinsten går det hela sedan av sig självt.

11:e axiomet är att ökad risk kräver ökad vinst. Sätter man en gräns för vad som kan vinnas så lägger man hinder i vägen för dem som vågar och kan skapa något.

12:e axiomet är att alla värden går upp eller går ned. I affärsvärlden räcker det inte med förvärvad erfarenhet. Ingen affär går ju säker för uppfinnaren. 

13:e axiomet är att man måste skilja mellan nutids- och framtidsvärden. Vissa varor äger ett visst värde medan andra kan vinna eller förlora det.

14:e axiomet är att guld är värdemätaren. Över tid har den garanten för en globalt hållbar utveckling övergetts. Sedan ett halvsekel gäller inte guld som garanti för dollarn och andra valutor. Kryptovalutor har skapats, bl a bitcoin, men fortfarande köper Insiktsfulla aktörer guld som skydd mot oförutsägbara händelser, s k "svarta svanar".

15:e axiomet är att genomsnittseffekten bestämmer slutresultatet. Varje yrkeschaufför förstår detta. Nyblivna körkortsinnehavare lär sig med tiden.

16:e axiomet är att affärsvärlden fungerar genom samverkan. Tillförlitlighet gör här skillnad. Vi bör se samverkan som en universell funktionalitet i all hållbar utveckling hos individer, organisationer, jorden, solsystemet, vintergatan och den fysikaliska verkligheten i stort.

Uppfinnarens guide till affärsvärlden

Edited: 26 August 2021
Comments
TheArticleBay
TheArticleBayShare article by email
TheArticleBaySuggest a topic

Suggest a topic or headline for an article you would like this author to write about.

TheArticleBayLogin
Show
Forgot your password?
Please enter your e-mail address above. An email with your password will be sent to you shortly.
You may also login with:
Not a member yet? Join us!
TheArticleBayRegister
Show

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.

TheArticleBayWrite new article
Site Language:
  • English
  • Svenska
  • Русский
Read articles in:
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Norsk bokmål
Nederlands
Polski
Русский
Svenska
Your favorite articles list is empty
TheArticleBayTerms of use

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.