Wayland, efter X 11

Edited: 01 April 2015
3264 views
Translations
  • Science
  • it
  • linux

Vad är Wayland

Wayland är en display server-protokoll som utvecklats för Linux av Kristian Høgsberg, en erfaren X 11 utvecklare som då arbetade för Redhat.

En display server är den server side delen ansvarar för att presentera den grafiska användargränssnitt (GUI) på en dator. Wayland kommer att ersätta den X11 / X-windows baserade grafiska arkitektur som har använts sedan 1987.

Den grafik som presenteras av Wayland är skapad av klienten och sänds till servern (Wayland).  Ett program som visar fönster är ett exempel på en klient.

Dessutom för att vara ett protokoll för en display server är wayland också:

En buffert/fönster assembler; en Wayland display server är ansvarig att hantera scenegraf av grafiska buffertar. Exempel på grafiska bufferts är fönster och menyer.

Ett event handler/dispatcher; Wayland får mus och tangentbord händelser från operativsystemets kärna och är ansvarig att omvandla och skicka de relevanta händelserna till klienter. Wayland kommer till exempel att förändra globala musen koordinater (position på skärmen) till det lokala koordinaterna, koordinater baserade på storleken på klientens fönstret. Relevanta händelserna är till exempel tangenttryckningar för ett fönster i fokus; Detta kommer att resultera i en säkrare arkitektur och göra det svårare för andra program för att tjuvlyssna på händelser - en potentiell säkerhetsrisk.

Wayland och Rendering(ritning)

Wayland är inte en renderare för grafik som X11 var. Rendering av grafik som fönster, menyer och text ligger utanför Waylands ansvar. Klienten har det yttersta ansvaret för att rita sitt egna GUI. I nästan alla fall kommer att klienten delegera renderingen av GUI till en av de vanliga GUI-bibliotek i Linux - GTK, QT, ELF. Alla dessa bibliotek kommer att stödja Wayland arkitekturen.

 

Implementeringar av Wayland protokollet

Alla de stora Linux skrivbordsmiljöerna förväntas bygga sin egen implementation av Wayland.

Weston

Weston är referens projekt av protokollet Wayland. Mindre skrivbordsmiljöer som XFCE och liknande kan tänkas använda den.

Mutter

Mutter är Gnomes fönsterhanterare. Med version 3.10, som kommer i oktober 2013, kommer Wayland att stödjas. Av version 3.12 förväntas Mars 2014 ersätter Wayland X 11 som standardtekniken.

KWIN

Kwin är KDE: s fönsterhanterare. Integration av Wayland pågår och den främsta utvecklaren, Martin Gräßlin har ställt sig bakom övergången till Wayland.

Wayland vs X11 funktionsjämförelse

FunktionenBeskrivningX 11Wayland
RenderingX11 rendering används inte längre av X11 program.  Programmen använder sig i dag av GUI-bibliotek för rendering och skickar bilden till X11DelvisNej
NätverktransparensX11 nätverktransparens är endast delvis stöd, 3D grafik och D-bus kommunikation stöds till exempel inteDelvisNej
Varje bild är perfektIngen grafisk smuts skall inträffa under normal användningNejJa
ResurseffektivtBra för användning i telefoner, tabletter, inbäddade enheter och TV apparaterNejJa
Klient ansvarar för dekorationTillåter GUI-biblioteken att rita dekorationen av fönster och menyerNejJa
display servern ansvarar för dekorationTillåter aktuella display server att rita dekorationen av fönster och menyerJaJa

 

De två funktioner som Wayland inte direkt stöder flyttas till andra delar av systemet. Så medan Wayland inte utför någon rendering, så kommer att Linuxs GUI-bibliotek göra det för Wayland.

Medan rendering strategin i Linux med Wayland är väl definierad, är nätverktransparens eller fjärrskrivbord för Linux kombinerat med Wayland, ett pågående arbete.

Det finns en rdp (Microsoft Remote Desktop Protocol) implementering i Weston och tanken är att låta display servern skicka komprimerade bilder, liknar hur VNC fungerar men med en mer effektiv implementering; prestandan förväntas bli bättre, eller åtminstone likvärdigt den för X11.

Rekommendationen från Wayland utvecklarna, för bästa prestanda för nätverktransparens, är att flytta nätverktransparens till GUI-biblioteken. En externt körande program skulle använda GUI-bibliotekets renderingskommandon, toolkit skulle skicka vidare kommandot till lokala GUI-biblioteket som skulle utföra rendering lokalt. Detta skulle vara mycket effektiv eftersom rendering informationens volymen är liten då den är specifik för varje GUI-bibliotek.

 

Referenser

Freedesktop Organisation

Wikipedia

Wayland utveckling sändlista

Wayland, efter X 11

Edited: 01 April 2015
Comments
TheArticleBay
TheArticleBayShare article by email
English
Español
Русский
TheArticleBaySuggest a topic

Suggest a topic or headline for an article you would like this author to write about.

TheArticleBayLogin
Show
Forgot your password?
Please enter your e-mail address above. An email with your password will be sent to you shortly.
You may also login with:
Not a member yet? Join us!
TheArticleBayRegister
Show

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.

TheArticleBayWrite new article
Site Language:
  • English
  • Svenska
  • Русский
Read articles in:
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Norsk bokmål
Nederlands
Polski
Русский
Svenska
Your favorite articles list is empty
TheArticleBayTerms of use

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.