Observatoriemuseet - ett publiceringsarkiv

Edited: 19 September 2015
2046 views
  • Society
  • history
  • culture
  • astronomy
  • museum

 

Observatoriemuseet är hotat av nedläggning!
(Läs mer...)

Ett arkiv om intresset för att rädda Observatoriemuseet

RÄDDA Observatoriemuseet! - KLICKA HÄR och skriv ditt namn - DIN RÖST kan rädda museet! 

 

"OBS! Din röst kan rädda museet! Kanske kan "vår världskände astronaut Christer Fuglesang lägga några starka ord...?"

Save the Obserbatory Museum in Vasastan, Stockholm! SIGN you too for a good cause… Lets keep the Observatory museum for the right purpuses & feelgood!
RÄDDA OBSERVATORIEMUSEET & MÅ BRA! Viva the Observatory Museum amigos!

Om Observatoriemuseet i bilder (text och foton av Ingemar Lindmark).

 En artikel full av spännande fakta samt unika historiska bilder från Observatoriet och  Observatoriemuseet.

"...Stoppa detta huvudlösa nedläggningsbeslut. Låt Observatoriet bli en symbol för helhetssyn och nytänkande. Allting hänger ihop och här finns nu chansen att visa att det är möjligt att gå från ord till handling."

"...Och om man förstår sig på att ta vara på den uppmärksamhet som Observatoriet nu har fått i media kommer museet att få fler besökare."

"Observatoriekullens Vänförening har med sorg och bestörtning har tagit del av information att Vetenskapsakademiens styrelse beslutat att lägga ned verksamheten vid Observatoriemuseet vid kommande årsskifte..."

"Stockholms gamla observatorium. Här bedrevs forskning inom astronomi, meteorologi och geografi under 1700 och 1800-talen. Idag rymmer byggnaden ett..."

"Under 2014 kommer OBSERVATORIEMUSEET inte att vara öppet..."

"Observatoriemuseet, som varit inrymt i byggnaden, har bland annat haft en världsunik temperaturslinga som visar medeltemperaturen under årets varmaste (juli)..."

"Lägg inte ner Observatoriemuseet. På sitt plenum i dag bör Kungliga Vetenskapsakademien riva upp beslutet, skriver Fredrik von..."

"Dec 29, 2013 - Observatoriemuseet är stängt. Personalen är avskedad. Kommer det att öppna igen? Ingen tycks veta. Jag frågade astronomen Tina Ström...!

"Jul 1, 2013 - Observatoriemuseet i Stockholm läggs ner i slutet av 2013. Beslutet Observatoriemuseet, http://www.svensktkulturarv.se/?id=523togs av Kungliga Vetenskapsakademiens styrelse under våren. – Det har..."

"Observatoriemuseet. Beskrivning av besöksmål. OBS: 29 december stänger Observatoriemuseet! Stockholms gamla observatorium uppfördes av Kungl..."

OBS: Här kan du skriva ditt namn för att RÄDDA OBSERVATORIEMUSEET!
                                                                          DIN RÖST KAN GÖRA SKILLNAD!

http://thearticlebay.com/Article/54-Rädda-Observatoriemuseet
"...Sep 30, 2013 - På kullen vid Stockholms Stadsbibliotek ligger Gamla Observatoriet som under Internationella Astronomiåret 2009 deltog i 400-årsfirandet av..."

http://thearticlebay.com/Article/93-Volontärarbete-utan-gränser-räddar-Observatoriemuseet(questionmark)
"Mar 12, 2014 - Volontärarbete utan gränser är kanske mest känt genom sådana organisationer som "Läkare utan gränser" och "Reportrar utan gränser"..." English version:
Volunteers Without Borders save the Observatory Museum?

"Dec 16, 2013 - Vid årsskiftet skulle Observatoriemuseet i Stockholm läggas ned. Men när det formella beslutet skulle tas i onsdags blev ledningen tvungna att..."

"‎Oct 31, 2013 - Min vision: ”Tänk om och bevara Observatoriemuseet!” Stockholms gamla observatorium ger en unik inblick i den tid då Sverige etablerades som vetenskapsnation. Att det nu hotas av nedläggning upprör förre chefen Olov Amelin..."

"Under Stockholms Kulturnatt den 26 april 2014 släpptes besökare in i Stadshuset och i många många andra hus av medborgerligt  intresse. I det internationellt kända kulturminnesmärkta Gamla Observatoriet på kullen vid Stadsbiblioteket i centrum av "kunskapens kvarter" blev de inte insläppta till skillnad från tidigare år..." Detta "gav anledning till frågor från en tidvis över hundra meter lång kö" (se bilden).

"Med hjälp av namnet Linné går det att göra Observatoriemuseet till ett året runt attraktivt besöksmål för Stockholms besökare och medborgare..."

"Till nyår läggs Observatoriemuseet i Stockholm ned. Det är ett kulturarv som måste få kosta, menar Anders Björnsson, som manar till kraftsamling för att rädda museet."

"I september presenteras resultatet, men allt är mörklagt om vad som är gjort sedan januari då gruppen bildades på förslag av bl a astronomiprofessorn Bengt Gustafsson. Han har framhållit att "Det är en kolossalt viktig sak att ge museet ett fortsatt liv" (Populär Astronomi nr 1, 2014 s 8)."

Observatoriemuseet - ett publiceringsarkiv

Edited: 19 September 2015
Comments
TheArticleBay
TheArticleBayShare article by email
TheArticleBaySuggest a topic

Suggest a topic or headline for an article you would like this author to write about.

TheArticleBayLogin
Show
Forgot your password?
Please enter your e-mail address above. An email with your password will be sent to you shortly.
You may also login with:
Not a member yet? Join us!
TheArticleBayRegister
Show

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.

TheArticleBayWrite new article
Site Language:
  • English
  • Svenska
  • Русский
Read articles in:
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Norsk bokmål
Nederlands
Polski
Русский
Svenska
Your favorite articles list is empty
TheArticleBayTerms of use

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.