Sverige i världen

Edited: 22 January 2019
1115 views
  • Society
  • law
  • patent
  • society
  • wealth

Till Sveriges statsminister och till alla övriga det berör:

Här kommer ett angeläget budskap med inspiration hämtad från en tavla som hängt länge ovanför min TV.  Den visar texten "Stockholm i världen" under en bild av innerstaden i överdriven storlek på ytan av en jordglob. Det är värt att fundera över vår självbild och över den roll som spelas av Sverige i världen.

I alla länder växer insikten om behovet av en mer hållbar utveckling. Sverige ses som ett framgångsexempel. Den berömda svenska modellen gav säkerhet och trygghet till folk i allmänhet. Grunden blev lagd för ca 750 år sedan med särskilda lagar om skydd av kvinnor, rättssökande m fl. Initiativtagare var Stockholms grundare Birger jarl och hans son Magnus Ladulås. Med kompletterande lagar och med fred under 200 år har Sverige uppnått välstånd och välfärd

Fred kräver ett fungerande försvar av nationen genom militär medan lagar för skydd av liv och egendom ger hjälp genom polis till den som behöver det. Tyvärr upplever fristående uppfinnare som har banbrytande patent att för dem är skyddet dåligt. Det är inte bra för deras bidrag till den hållbara utvecklingen lokalt och globalt. Håkan Lans, uppfinnaren bakom bl a Saabs system för trafikövervakning i luft och till havs, är nu den mest kände av de mer eller mindre patentstrejkande uppfinnare som jag lärt känna i min mångåriga verksamhet som innovatörsrådgivare.

För att möjliggöra den mer hållbara utvecklingen trots kända hotbilder behövs det banbrytare som ofta hittas just bland fristående uppfinnare. Det är ett faktum att deras bidrag till samhällsträdets grenar med problemlösningar i allmänhet och med jobbskapande produktion i synnerhet har behövts och att behoven ökar. Ändå sågas som regel förslag från dem till statliga såväl som privata organisationer. Så beskrivs läget av t ex Nationella Innovatörsrådet, STIK (Stockholms Innovatörskrets), SUF (världens äldsta nationella uppfinnarförening), Uppfinnarkollegiet m fl. Om allvaret synes inga ansvariga ännu ha väckts tll insikt.

De fristående uppfinnarna har bland annat bidragit till Sveriges ledande roll i utveckling av säkerhet i världen. Assa Abloys lås, Autolivs krockkuddar och Axis bevakningskameror är endast de tre första framgångsexemplen i en alfabetisk uppräkning. Men för just dessa uppfinnares säkerhet och trygghet är det synd att den roll som spelas av Sverige i världen inte är ett föredöme. Patentstrejken och risk för dålig återväxt av banbrytare gör det svårare att klara välstånd och välfärd vid kriser och kanske krig liksom vid klimatförändringar i framtiden. För bättre beredskap bör mer stöd ges till de fristående uppfinnarnas bidrag.

Sverige i världen

Edited: 22 January 2019
Comments
TheArticleBay
TheArticleBayShare article by email
TheArticleBaySuggest a topic

Suggest a topic or headline for an article you would like this author to write about.

TheArticleBayLogin
Show
Forgot your password?
Please enter your e-mail address above. An email with your password will be sent to you shortly.
You may also login with:
Not a member yet? Join us!
TheArticleBayRegister
Show

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.

TheArticleBayWrite new article
Site Language:
  • English
  • Svenska
  • Русский
Read articles in:
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Norsk bokmål
Nederlands
Polski
Русский
Svenska
Your favorite articles list is empty
TheArticleBayTerms of use

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.