Ödeskarnevalen

Edited: 15 December 2018
1569 views
  • Society
  • art
  • concerts
  • society
  • city
  • wealth

 

Alla hushåll i Sverige fick under sommaren broschyren Om krisen eller kriget kommer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelade oss att vi behöver "bli bättre förberedda på allt...allvarliga olyckor... extremt väder"...it-attacker...". Vår växande ovisshet om framtiden borde då motivera till banbrytande samhällssatsningar på det som är sett som mänsklighetens viktigaste resurs - kreativitet utan gränser

Sedan länge har jorden runt karnevaler varit kreativa individers sätt att bli hörda och sedda. I Stockholm på Tomtebogatan 30 hos Galleri Bellange startade den 4 augusti kl 16-20 Ödeskarnevalen i Birkastan. Syftet var att sätta ljus på lokala och globala ödesfrågor. Vart utvecklingen leder oss undrar allt fler, inte minst ungdomar födda efter millennieskiftet och uppväxta med ledorden hållbarhet, innovation och startups. Vilka svar finns exempelvis på frågor om vad som händer med arbetslösheten, bilarna, bostadsbyggandet, klimatet, migrationen, miljöförstörelsen och rymdexploateringen? 

Ödeskarnevalen började med att belysa den svenska samhällsutvecklingen efter andra världskriget. Med synen på kreativitet utan gränser som den viktigaste resursen för hållbar utveckling blev fram till valdagen välfärd & livskvalitet och därefter migrationen & kulturen samt nutid & globalisering föremål för presentationer. De fortsätter nästa år med fokus på utsatta förorter & utanförskap och på ödesfrågor kring ToT (Transfer of Technology).

Ödeskarnevalen i Birkastan gav utrymme för seriös såväl som lekfull kreativitet under ett gemensamt tak i både bildlig och bokstavlig mening. Starten var en inomhuskarneval. Den pågick 4-9 augusti. Efter ett uppehåll tog Ödeskarnevalen den 25 augusti lördag eftermiddag plats utomhus där det blev livfull dans till trummor på Rörstrandsgatan. Med fortsättning inomhus och med konstnärlig frihet från sina vardagliga roller var deltagarna beredda att ta på sig karnevalhattar och presentera såväl sådana ödesfrågor som de kände speciellt för som utvalda exempel på människoöden där banbrytande initiativ har påverkat det globala samhället. Erbjudna presentationer innefattade Marco Polo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Fredrika Bremer, Alfred Nobel, Marie CurieSteve Jobs och Stephen Hawking. Luciakvällen presenterades Elin Wägner och tre representanter för innovatörer som berättade om personliga upplevelser av utanförskap.    

Visioner om förändringar till det bättre i samhället startar ofta med besvikelser, drömmar och övertygelser. Ödeskarnevalen gav plats för gräsrotsinitiativ och det var högt i tak för visionerna. Med rätt stöd kan gräsrotsinitiativen göra skillnad i samhällsutvecklingen. Inspiration går exempelvis att hämta från boken En tredje ombyggnad av Ulf Andersson.

Initiativtagare till Ödeskarnevalen:

Direktör Soledad Bellange med Atelje Galleri Bellange på Tomtebogatan 30 i BirkastanOrganisationskonsulten och författaren Ulf Andersson med projektet Kreativa Fonden,Skådespelaren & sångaren Ingmar Svensson med mångårig verksamhet i olika roller,Innovatörsrådgivaren Lars A Wern med ToT-teamet Marco Polo

Ödeskarnevalen

Edited: 15 December 2018
Comments
TheArticleBay
TheArticleBayShare article by email
TheArticleBaySuggest a topic

Suggest a topic or headline for an article you would like this author to write about.

TheArticleBayLogin
Show
Forgot your password?
Please enter your e-mail address above. An email with your password will be sent to you shortly.
You may also login with:
Not a member yet? Join us!
TheArticleBayRegister
Show

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.

TheArticleBayWrite new article
Site Language:
  • English
  • Svenska
  • Русский
Read articles in:
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Norsk bokmål
Nederlands
Polski
Русский
Svenska
Your favorite articles list is empty
TheArticleBayTerms of use

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.