Den stora bilden

Edited: 17 August 2019
525 views
  • Society
  • ecology
  • health
  • organic
I den självbiografiska boken "Den stora bilden" (Mondial 2018) berättar läkaren och miljöaktivisten Gunhild A. Stordalen via medförfattaren och förläggaren Jonas Forsang om sin kamp för överlevnad och för en bättre värld. Hon blev sjuk och fick 2014 diagnosen systemisk skleros. Allt indikerade att det var den mest aggressiva formen med litet hopp om mer än ett par år kvar att leva. Välkänd Idag som initiativtagare till den berömda miljö- och hälsoorganisationen EAT Foundation har Gunhild klarat både att vinna framgång för det initiativet och att överkomma sjukdomen genom en experimentell behandling med många plågor och ovisst resultat.
 
Berättelsen börjar med 3 sidor om en reflektion som läkarstudent och fortsätter med 21 sidor om barndomen som bondflicka i norska Muggerud (del I), 24 sidor om läkarutbildningen,(del II), 85 sidor om hur kärleken till den norske miljardären Petter Stordalen utvecklades tillsammans med insikten att världssamhället är sjukt, att vi måste tänka större och annorlunda, och att hon själv höll på att bli allvarligt sjuk (del III), 116 sidor om kampen för en bättre värld samtidigt med behandlingen av sjukdomen (del IV), och 22 sidor om hennes syn i stort på livet, döden och globala ödesfrågor med fokus på hur förändringar av vad vi äter kan motverka klimatförändringarna (del V). 
 
Gunhild har förhoppningsvis många år framför sig - hon är född 1979 - efter att ha redan påverkat världens livsmedelsindustri med hjälp av bl a Stockholm Resilience Centre, EAT Stockholm Food Forum, EAT Asia-Pacific Food Forum, Wellcome Trust och FN:s generalförsamling i New York samt många vänner. Klimatforskaren Johan Rockström är särskilt omnämnd. Tilläggas kan att bokens titel är ett utdrag från följande text: "Galenskapen har kanske kommit längst i USA, men överallt syns samma tendenser. Ingen ser den stora bilden..."
"Jag är väldigt stolt över vad vi har fått till", säger Gunhild Stordalen om självbiografin "Den stora bilden". Pressbild.Bild: Mondial Förlag

Den stora bilden

Edited: 17 August 2019
Comments
TheArticleBay
TheArticleBayShare article by email
TheArticleBaySuggest a topic

Suggest a topic or headline for an article you would like this author to write about.

TheArticleBayLogin
Show
Forgot your password?
Please enter your e-mail address above. An email with your password will be sent to you shortly.
You may also login with:
Not a member yet? Join us!
TheArticleBayRegister
Show

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.

TheArticleBayWrite new article
Site Language:
  • English
  • Svenska
  • Русский
Read articles in:
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Norsk bokmål
Nederlands
Polski
Русский
Svenska
Your favorite articles list is empty
TheArticleBayTerms of use

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.