Rädda Observatoriemuseet - Utskick till riksdagen - del 1

Edited: 04 December 2013
3701 views
  • Society
  • culture
  • astronomy
  • museum
  • inventions

Kära ledamot av riksdagen!

Det har, äntligen, skrivits en del på sistone om hur misshandlade våra innovatörer och nytänkare är. Många är skinnade av riskkapitalister, grundlurade av storföretag men också totalt förbisedda av myndigheter och statliga organisationer. Vi har politiker som inte verkar förstå något om vad försiggår ute i den bistra verkligheten.

Ytterligare ett exempel på bristande respekt för nytänkande har jag nu stött på. Det handlar om Observatoriet i Stockholm. Det uppfördes mellan 1747 och 1753 och nuvarande kupol tillkom 1877. Vad har detta med nytänkande att göra? Jo, Observatoriet är inte bara en historisk byggnad, det är en symbol för nyfikenhet och innovationer.

Jag tror att politiker i de olika lägren nog har fått en vag känsla av att de alla har försummat att stötta och utveckla innovationsklimatet i Sverige. Kanske ser de också att de missat att rensa upp i det träsk vi befinner oss i nu. Därför har utspel gjorts från både socialdemokratiskt och moderat håll om satsningar. Det är ju snart val!

Sånt tal har vi hört förr, men vad har hänt? Inte mycket. Det finns åtskilliga exempel på det.

Ett exempel är den pompösa utredningen ”INNOVATION FÖR TILLVÄXT – från ord till handling”. Se sammanfattning pdf.

Men var är innovatörerna själva som har de verkliga erfarenheterna? Var är de som kan ge det hela en verklighetsanknytning? Jag har svårt att hitta dem. Däremot kan jag se byråkrater och flera representanter för storföretag, vilka bland sig har såna som idag skor sig på uppfinnarna.

Jag tar upp det här som ett exempel på att det råder en stor brist på förståelse för och ödmjukhet inför de här frågorna. Det blir mest prat, prat, prat.

Nu har Kungliga VetenskapsAkademien, KVA, beslutat sig för lägga ner Observatoriemuseet och låta det gå som det vill med detta historiska arv vi istället borde vara måna om att förvalta.

Läs mer här: Rädda Observatoriemuseet!

Eldsjälen Lars Wern gör sitt bästa för att rädda detta vårt nationella kulturarv, och har även startat ett namninsamling, vilken kan nås på ovan nämnda webbsida.

Jag skriver till dig kära riksdagsledamot, för jag anser att det här definitivt inte är en fråga om ”hantering” av en byggnad i Stockholm. Det är en fråga som rör hela landet. Här finns nu en chans att visa vilken inställning du och ditt parti har till vårt kulturarv, en chans att stötta de eldsjälar som tänker nytt och som, i detta fall, jobbar för något de tror på. Det är en bra början på en ny förståelse för innovatörers situation både förr och nu.

Låt Observatoriet bli ett centrum och en samlingsplats för publikdragande presentationer av mer eller mindre banbrytande tekniska lösningar på kända klimat- och miljöproblem, såväl som globala problem av annat slag. Basen för samhällsutvecklingen är att observationer, upptäckter och uppfinningar hänger ihop. Och patenterbara uppfinningar behövs som investeringsskydd för att lösa dagens och morgondagens globala problem med klimat, miljö, arbetstillfällen och för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft.

Stoppa detta huvudlösa nedläggningsbeslut. Låt Observatoriet bli en symbol för helhetssyn och nytänkande. Allting hänger ihop och här finns nu chansen att visa att det är möjligt att gå från ord till handling.

Med vänlig hälsning
Marie-Anne Olsson

/Läs också uppföljningen av detta brev - Utskick till riksdagen - del 2/

Rädda Observatoriemuseet - Utskick till riksdagen - del 1

Edited: 04 December 2013
Comments
TheArticleBay
TheArticleBayShare article by email
TheArticleBaySuggest a topic

Suggest a topic or headline for an article you would like this author to write about.

TheArticleBayLogin
Show
Forgot your password?
Please enter your e-mail address above. An email with your password will be sent to you shortly.
You may also login with:
Not a member yet? Join us!
TheArticleBayRegister
Show

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.

TheArticleBayWrite new article
Site Language:
  • English
  • Svenska
  • Русский
Read articles in:
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Norsk bokmål
Nederlands
Polski
Русский
Svenska
Your favorite articles list is empty
TheArticleBayTerms of use

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.