Good to Great

Redigerad: den 01:e mars 2021
226 visningar
  • Samhälle
  • ekonomi
  • uppfinningar

Långt före Donald Trumps presidenttid skrev jag inför Barack Obamas tillträde efter George W. Bush en recension av boken On Truth av Harry G. Frankfurt. Här kommer en samtidigt skriven recension av en annan bok om hur viktigt det är att se sanningen i vitögat. Tills nu har den bokrecensionen legat på hyllan i sällskap med andra opublicerade texter.

Good to Great är en bok som förklarar hur företag kan nå extraordinär framgång. Författare till "GtG" är Jim Collins som har varit lärare vid Stanford Business School och där tilldelats Distinguished Teacher Award. Boken är utgiven på svenska av Bookhouse Publishing AB (Copyright 2001). Collins var medförfattare till boken Built to Last i vilken ett flertal extraordinärt framgångsrika företag beskrevs. Om den boken skriver han i GtG:s förord att frågan om medelmåttiga företag kan omvandlas till extraordinära fick där inget svar. Efter en företagsstudie som tog honom och ett forskningsteam 5 år ger han i GtG svaret att tveklöst är det möjligt.

Under rubriken "Det goda är det bästas fiende" klargörs i kapitel 1 att GtG-företag gör medvetna val där man inte nöjer sig med medelmåttans "Good enough" eller "Lagom duger". Vidare belyses under "Ledarskap på nivå 5" i kapitel 2 att ledare av GtG-företag påminner mer om Lincoln och t o m Socrates än om Patton eller Julius Caesar, under "Först vem - sedan vad" i kapitel 3 att GtG-ledarna satsar först och främst på att få rätt medarbetare, och under "Möt den bistra verksamheten (men förlora aldrig hoppet)" i kapitel 4 att GtG-ledare ”ser sanningen i vitögat" med insikt om att "fakta är bättre än drömmar".

I kapitel 5 framhålls att GtG-ledarna alltid frågar sig A) vad deras bolag kan bli världsbäst på, B) vad som är kärnan i deras affärsmodell, och C) vad de och deras medarbetare brinner för i arbetet. Det kombinerade resultatet av svaren på frågorna A), B) och C) styr allt agerande. Detta gör att beslut kan rutinmässigt tas så enkelt och snabbt att en likhet finns med igelkottens rutin att ta till taggarna, och det ger en förklaring till GtG-företagens extraordinära framgång. Det av Collins myntade "igelkottskonceptet" synes ha följts av Apple Inc. och av Tesla Motors i USA samt av Ikea i Sverige men inte av Nokia i Finland.Enligt Collins är det en iterativ process att tillämpa igelkottskonceptet i den egna verksamheten. Det tog GtG-ledarna i genomsnitt 4 år att nå fram till en kristallklar insikt med bättre hållbarhet än vad mål, strategier och avsikter brukar få.i ordinära affärsplaner. Collins framhåller under rubriken "En kultur präglad av disciplin" i kapitel 6 att GtG-företagen tackar nej till det som inte passar in, under "Teknik som accelerator" i kapitel 7 att de gör val av teknik omsorgsfullt och styrt av syftet att påskynda det som pågår, och under "Svänghjulet och dödsspiralen" i kapitel 8 att de uppnår en utvecklingsprocess med ständiga förbättringar. Enligt kapitel 9 ger allt detta GtG-ledarna och deras medarbetare goda förutsättningar att uppleva mening och tillfredsställelse.

Tilläggas kan att alla kapitel inleds med mer eller mindre kända citat, exempelvis i kapitel 5 "Känn dig själv" (visdomsord från antikens Grekland), i kapitel 9 "Arbete är den slutgiltiga förförelsen" (Pablo Picasso), i kapitel 7 "De flesta skulle hellre dö än tänka. Många gör det" (Bertrand Russel), och i kapitel 4 "I offentligt ledarskap finns det inget värre misstag än att inge falska förhoppningar som snart krossas" (Winston Churchill).

Alla författare är barn av sin tid men de bästa verken är tidlösa. Jim Collins skrev faktiskt GtG när den nya ekonomin var allmänt sedd som revolutionerande, men han framhöll att "Sanningen är att det inte finns något nytt med den nya ekonomin", och att vissa oföränderliga lagar gäller för organiserat mänskligt beteende! Just detta påpekades av Herbert N. Casson i boken "Hur man blir en framgångsrik affärsman" (Natur och Kultur, 1931). Analogt med den euklidiska geometrins tolv axiom såg han sexton självklara sanningar som bör vara "affärsmannens ledfyrar".

Jim Collins nämner att GtG-ledare kan verka i organisationer utan vinstmål. Dessutom är juridiska personer knappast de enda av intresse för igelkottskonceptet. I min roll som innovatörsrådgivare knuten till Nationella Innovatörsrådet finns möjligheten att vara med om att skapa nya GtG-verksamheter. Värt att hoppas på är ett sådant nyskapande som når extraordinär framgång med förebyggande åtgärder mot katastrofer vid förändringar i klimatet när det blir ohållbart att lita på rutiner och att ”Lagom duger”.

Good to Great

Redigerad: den 01:e mars 2021
Kommentarer
TheArticleBay
TheArticleBayDela artikel via e-post
TheArticleBayFöreslå ämne

Föreslå ett ämne eller rubrik till en artikel som du önskar att författaren ska skriva.

TheArticleBayLogga in
Visa
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din epostadress ovan, så skickar vi strax lösenordet till dig.
Du kan också logga in med:
Inte medlem ännu? Gå med idag!
TheArticleBayRegistrera dig
Visa

Med “ägaren” avses ägaren till TheArticleBay.com, dvs Weboholics AB Med “användaren” avses den som utnyttjar tjänsten.

Användaren ger ägaren fulla rättigheter att utan ersättning till användaren ta bort, översätta, modifiera och publicera i andra medier, det material som användaren publicerar på TheArticleBay.com. Användaren har rätt att publicera material på TheArticleBay han/hon publicerat på andra platser.

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst utan förekommen anledning avsluta användarkonton.

Användaren är skyldig att följa svensk lag. Om användaren bryter mot svensk lag eller gör handlingar som kan leda till att skadestånd krävs från ägaren, så ansvarar användaren för de ekonomiska och/eller juridiska påföljderna. Om tvist uppstår så ska svensk lag gälla.

TheArticleBaySkriv ny artikel
Språk:
  • English
  • Svenska
  • Русский
Läs artiklar på:
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Norsk bokmål
Nederlands
Polski
Русский
Svenska
Din favoritlista är tom
TheArticleBayAnvändarvillkor

Med “ägaren” avses ägaren till TheArticleBay.com, dvs Weboholics AB Med “användaren” avses den som utnyttjar tjänsten.

Användaren ger ägaren fulla rättigheter att utan ersättning till användaren ta bort, översätta, modifiera och publicera i andra medier, det material som användaren publicerar på TheArticleBay.com. Användaren har rätt att publicera material på TheArticleBay han/hon publicerat på andra platser.

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst utan förekommen anledning avsluta användarkonton.

Användaren är skyldig att följa svensk lag. Om användaren bryter mot svensk lag eller gör handlingar som kan leda till att skadestånd krävs från ägaren, så ansvarar användaren för de ekonomiska och/eller juridiska påföljderna. Om tvist uppstår så ska svensk lag gälla.