Corona och Innovation!

Redigerad: den 29:e december 2020
1741 visningar
  • Samhälle
  • uppfinningar
  • patent
  • välstånd
  • corona
  • covid 19

Coronapandemin gav Sveriges viktigaste aktör inom innovation skäl att stänga sitt unika bibliotek för externa besök. Den aktören är självklart PRV (Patent- och registreringsverket) som därutöver har beslutat hålla tills vidare sina kontor i Stockholm och Söderhamn öppna endast klockan 9-11. 

Ingången till huvudkontoret med det nu stängda biblioteket omges av två kvinnliga statyer i vit marmor. Besökarna ges ingen information om vad statyerna står för och vad de har i sina händer. I den första bilden nedan har min initiativrika illustratör dock försett en av dem med ett i coronatider lämpligt visir. Om PRV med det numera okända prefixet "Kungliga" känner det vara dags att visa upp en symbol som exemplifierar innovation och som svarar mot Carl XVI Gustafs valspråk "För Sverige – i tiden", då passar visiret.

Snarlika och mer kända marmorstatyer visar fru Justitia - rättvisans gudinna i romersk mytologi - med en våg och ett svärd. Den andra bilden nedan visar en av de statyerna försedd med en ögonbindel för att symbolisera att frågor om vad som är rättvist ska avgöras inte av intryck utan av bevis. Tanken är rätt men utfallet blir det inte alltid. Vid exempelvis ett beviljande av patent ska PRV rättvist bedöma om det patentsökta är såväl nytt som nyttigt och har så kallad uppfinningshöjd. Den sistnämnda bedömningen underlättas av ett verktyg konstruerat av mig i ett plånboksanpassat format och publicerat 1973 i Ericssonkoncernens personaltidning Kontakten

Patent- och registreringsverket, Valhallavägen 136 på Östermalm i Stockholm. Foto: Alina Klint

När folk i allmänhet ser ordet patent tänker de helt riktigt på uppfinnare och kanske särskilt på sådana som är frilansare. Bakom varje patentansökan står det en eller flera uppfinnare. Vid varje publicering var det länge praxis att ange namnen. Så är det inte längre eftersom storföretagen inte tyckte om det, och PRV's ansvariga lyssnar mer på dem än på uppfinnarna. I marknadsföringen av tjänsterna från PRV skrivs det mycket om innovation men mindre om uppfinnandets roll i allmänhet och nästan inget som glädjer oberoende uppfinnare.

För frilansare som forskar och patentsöker oberoende av projektanslag är det hämmande att bli behandlade som luft av chefer inom samhällsorganen och näringlivet. Luften värdesätts knappast förrän den saknas vilket kan intygas av coronapatienter. Det fria uppfinnandet värderas idag lågt efter ett fall som började på 80-talet med det tvärsäkra uttalandet från IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien - till skillnad från PRV stoltserar IVA med prefixet "Kungl.") att "Bysnillets epok är slut". Då hade SUF (Svenska Uppfinnareföreningen - världens äldsta i sitt slag) just firat sitt 100-årsjubileum. Stödet till SUF är idag lika blygsamt som den aktuella besöksadressen efter förvisning från hyrt utrymme hos IVA dit man kom efter att ha tidigare flyttat från Gamla stan till först Östermalm och sedan tlll Gärdet.

Nu är värderingen av frilansande forskare och uppfinnare nere på en historisk bottennivå. Då räcker det inte med kampanjer och tävlingar. Där vinner de som känns "rätt" i sammanhanget och/eller föreslår något som känns "bra". Sådana frilansare som forskar och patentsöker är emellertid ofta individer som synes sakna "vinnarskalle" eller sådant som indikerar att det kan bli en lyckad innovation. Patent är inte en tillräcklig indikerng.

Av de innovationer som rör teknisk utveckling finns det två slag: Dessa handlar om ny teknik på känd mark respektive okänd mark. Det är givetvis lättare att bedöma vad som kan lyckas på känd än på okänd mark där frilansare kan bli "ensamvargar" med ibland  banbrytande patent. Sådana möjliggör lönsamma nya jobb, men de kan därmed göra gamla jobb mindre lönsamma. Det förklarar samhällets och näringslivets tvekan till att satsa på oberoende uppfinnare. Dessa behövs dock som idégivare. Visserligen ger de fristående uppfinnarna i allmänhet och ensamvargarna i synnerhet ogärna bort ideér efter många dagar och nätter av obetalt arbete, men det händer ändå och de blir "blåsta" alltför ofta av entreprenörer som tar idéerna till ett förverkligande i självpåtagna roller som innovatörer. Liksom mellan arbetsgivare och arbetstagare behövs det bra avtal mellan idégivare och "idétagare" vilket åstadkommes bäst som avtal mellan licensgivare och licenstagare.

Lady Justice, Court of Final Appeal, Hong Kong. Källa: Wikipedia

Cororonapandemin påkallar beröringsfria kontakter mellan människor. Detsamma är minst lika önskvärt i kontakter mellan människor och manöverdon när de senare är för allmänt bruk, bland annat manöverknappar för inomhusbelysning och för grön gubbe. För fyrtio år sedan var FiberSwitch ett känt mångmiljonprojekt med en innovatör som drog till sig intresse på börsen genom idén att låta belysningsbrytarna bli "digitala" med svagström och beröringsstyrning för gör-det-själv-installationer utan att tillkalla elektriker. Dessa var inte roade av att att förlora lönsamma jobb. Marknadsföringen av FiberSwitch motarbetades in- och utrikes. Resultatet blev en för världen förlorad innovation, men genom en vidareutveckling av tekniken har uppfinnarna möjlighet till  comeback med beröringsfria digitala "corona-knappar" för inomhusbelysning, för hissar, för portöppnare, för grön gubbe, etc.

Coronapandemin är delvis okänd mark för oss alla. Liksom vid överraskande kriser av andra slag skulle här våra ensamvargar och fristående uppfinnare kunna göra skillnad som märks i det vardagliga livet med mer stöd från samhället och näringslivet men kanske mindre från "idétagarna". De senare har antagligen vaskat guld under kampanjen ActionAgainstCorona. Den har resulterat varken i stöd eller i uppskattning till några av mig kända fristående idégivare. Bland dessa är många trötta på kampanjer och tävlingar.

Innovationer möjliggörs av uppfinningar. Många innovatörer som vunnit framgång har inte haft uppfinnarroller. Utmaningar i form av banbrytande uppfinningar är av de innovatörerna ofta sedda som otacksamma uppgifter vilka undviks tills värdet är uppenbart av vad ensamvargarna kanske åstadkommit. Om dessa är fåtaliga när det krisar med covid-19 och katastrofer av annat slag, då är läget sämre än det behövde vara. De borde av opinionsbildare och politiker ges hjälp med att komma upp från den historiska bottennivån i  värdering så att vi har bättre beredskap när nästa kris kommer. Med de kända framtidshoten och med med garanterat fler kriser som överraskar oss behöver vi alla goda krafter!

Genrebild, fru Justitia Upphovsperson: Thomas Carlgren Upphovsrätt: © Copyright Fotografen Thomas Carlgren AB, All Rights Reserved 2012

Genrebild, fru Justitia
Upphovsperson: Thomas Carlgren
Upphovsrätt: © Copyright Fotografen Thomas Carlgren AB, All Rights Reserved 2012

Corona och Innovation!

Redigerad: den 29:e december 2020
Kommentarer
TheArticleBay
TheArticleBayDela artikel via e-post
TheArticleBayFöreslå ämne

Föreslå ett ämne eller rubrik till en artikel som du önskar att författaren ska skriva.

TheArticleBayLogga in
Visa
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din epostadress ovan, så skickar vi strax lösenordet till dig.
Du kan också logga in med:
Inte medlem ännu? Gå med idag!
TheArticleBayRegistrera dig
Visa

Med “ägaren” avses ägaren till TheArticleBay.com, dvs Weboholics AB Med “användaren” avses den som utnyttjar tjänsten.

Användaren ger ägaren fulla rättigheter att utan ersättning till användaren ta bort, översätta, modifiera och publicera i andra medier, det material som användaren publicerar på TheArticleBay.com. Användaren har rätt att publicera material på TheArticleBay han/hon publicerat på andra platser.

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst utan förekommen anledning avsluta användarkonton.

Användaren är skyldig att följa svensk lag. Om användaren bryter mot svensk lag eller gör handlingar som kan leda till att skadestånd krävs från ägaren, så ansvarar användaren för de ekonomiska och/eller juridiska påföljderna. Om tvist uppstår så ska svensk lag gälla.

TheArticleBaySkriv ny artikel
Språk:
  • English
  • Svenska
  • Русский
Läs artiklar på:
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Norsk bokmål
Nederlands
Polski
Русский
Svenska
Din favoritlista är tom
TheArticleBayAnvändarvillkor

Med “ägaren” avses ägaren till TheArticleBay.com, dvs Weboholics AB Med “användaren” avses den som utnyttjar tjänsten.

Användaren ger ägaren fulla rättigheter att utan ersättning till användaren ta bort, översätta, modifiera och publicera i andra medier, det material som användaren publicerar på TheArticleBay.com. Användaren har rätt att publicera material på TheArticleBay han/hon publicerat på andra platser.

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst utan förekommen anledning avsluta användarkonton.

Användaren är skyldig att följa svensk lag. Om användaren bryter mot svensk lag eller gör handlingar som kan leda till att skadestånd krävs från ägaren, så ansvarar användaren för de ekonomiska och/eller juridiska påföljderna. Om tvist uppstår så ska svensk lag gälla.