Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Är Sveriges framtid ljus?

Språk: Svenska
Publicerad: söndag 29 juni 2014
Redigerad: lördag 19 september 2015
x comments
Samhälle lag patent politik uppfinningar
0 5491 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

Hur länge håller vårt välstånd och vår välfärd i en allt mer globaliserad värld med ökande konkurrens? Det finns verkliga skäl till oro! Regeringen och Socialdemokraterna är i Visby den 1-2 juli 2014 inbjudna av IPR Forum till ett möte för diskussion och information om hur uppfinnare ser på läget. Som medlem i IPR Forum och som sakkunnig i uppfinnarfrågor har jag undertecknat texten nedan i gott sällskap med mer kända personer.


IPR Forums pressrelease "Uppfinnaruppropet i Almedalen 2014: Inbjudan till Regeringen och Socialdemokraterna"

Publicerat den 25 juni 2014 (Foto: Anders Widgren)

Inbjudan till Regeringen och Socialdemokraterna

Foto: Anders Widgren

Sveriges välstånd kan bara tryggas om vi har kvar exportindustrier. Detta förutsätter att nya företag kan födas och växa. Nya industriföretag förutsätter nya uppfinningar idag liksom för 100 år sedan. Men nya uppfinningar förutsätter att uppfinnare kan verka som uppfinnare och inte förlamas av ändlösa processer mot dem som stjäl resultatet av deras arbete.

Sveriges viktigaste utmaning just nu är att skapa nya arbetstillfällen. Sveriges välstånd och välfärd bygger på en lång tradition av uppfinningar som legat till grund för industriföretag som vuxit sig stora och därmed skapat stora värden i sysselsättning och exportinkomster.

I en allt mer globaliserad värld med ökande konkurrens finns bara två sätt för Sverige att hävda sig; genom att utveckla konkurrenskraftiga produkter baserade på nya teknologier eller genom att konkurrera med låga priser och billigaste produktion. Det senare är knappast något alternativ.

Sverige måste istället åter bli ett land där uppfinningar ligger till grund för nya företag som tillåts växa och ge upphov till nya arbetstillfällen. En förutsättning är att de uppfinnare och forskare som utvecklar nya tekniker ges möjlighet att verka och försörja sig på sitt arbete ‒ även i Sverige.

Denna fråga är inte ny. Redan på Nobeldagen den 10 december 2008 överlämnade ett 20 tal av Sveriges mest namnkunniga personer inom forskning och näringsliv ett upprop till regeringen [1] och begärde åtgärder till skydd för uppfinnare och uppfinningar så att inte ny svensk teknik går förlorad.

Idag skapas knappt några nya svenska industriföretag med stor tillväxtpotential. Är förklaringen att de mest värdefulla uppfinningarna med störst jobbpotential oftast stjäls, eller att uppfinnaren blir utmanövrerad och mister kontrollen innan verksamheten har byggts upp i Sverige? Det är i så fall skrämmande.

Idag är det i stort sett riskfritt att stjäla uppfinningar. Det är märkligt eftersom patentintrång är ett brott som kan ge fängelse i upp till två år. Men lagen tillämpas inte på det sättet ens vid grova brott och allmänt åtal har aldrig väckts. Varför klargör inte staten att stöld av enskilda individers mångåriga utvecklingsarbete inte är acceptabelt?

Trenden är att stölden sker allt tidigare, nu ofta redan vid de första kontakterna med tänkta samarbetspartners och ibland innan uppfinningen har patenterats. Uppfinnaren har sällan något att sätta emot om idéerna, trots sekretessavtal, stjäls av motparten. Det krävs skärpt lagstiftning vid stöld av uppfinnares och entreprenörers företagshemligheter och know-how.

Likhet inför lagen? Uppfinnare särbehandlas i praktiken av det svenska rättsväsendet. Det innebär bl.a. att bedrägerier mot just uppfinnare inte ens utreds. Förundersökning inleds inte om den drabbade är en privatperson.

Storföretag vill normalt driva tvister till skiljeprocesser som är hemliga och vars domar inte kan överklagas. Det saknas rätt till juridiskt biträde för den som inte kan betala och enskilda kan tvingas in i årslånga processer som leder till ekonomisk ruin.

I stället för att utveckla sina företag och sina uppfinningar tvingas många uppfinnare och kreativa entreprenörer att ägna all tid och resurser åt utdragna och oftast utsiktslösa civilprocesser. Uppfinnarna tvingas sedan söka sin försörjning på annat sätt.

Som uppfinnare är man därmed i praktiken rättslös så snart det gäller uppfinningar med stor ekonomisk potential. Det finns ett stort antal aktuella och chockerande exempel på hur svenska företag har agerat mot professionella uppfinnare.

Regeringen frågar de svenska storföretagen om råd hur innovationspolitiken ska utformas. Detta trots att få av storföretagens högsta företrädare har uppfunnit något värdefullt eller startat ett bolag baserat på egna uppfinningar. När ska regeringen börja tala med dem som försöker livnära sig som uppfinnare?

Det är dags att sätta ned foten och kräva att också storföretag och riskkapitalister ska följa svensk lag och grundläggande etiska regler. Verkligheten kan bara förstås genom analys av verkligheten, i detta fall uppfinnarens verklighet. Rättsläget vad gäller ekonomiska brott mot enskilda, t.ex. uppfinnare, måste utredas.

Det handlar inte om enskilda fall. Vi talar om ett dyrbart systemfel som måste hanteras med högsta prioritet. Sedan 2008 års upprop till regeringen har situationen förvärrats. För ett år sedan skrev ett antal professionella uppfinnare till regeringen [2] för att informera om hur allvarligt läget är, men fortfarande saknas resultat.

Aktuell debatt i riksdagen: Det är därför mycket glädjande att en del av frågorna kommer att ställas till justitieministern i interpellationsdebatten [3] på fredag den 27 juni 2014.

Vi ber regeringen om svar på våra frågor och att den sätter sig in i våra förslag på hur systemfelen kan rättas till, så att fler industriföretag kan skapas i Sverige.

Härmed inbjuds justitieminister Beatrice Ask, näringsminister Annie Lööf, statsminister Fredrik Reinfeldt, näringsutskottets ordförande Mats Odell, samt riksdagsledamöterna Eva Flyborg, Helena Lindahl, Hans Rothenberg, Olof Lavesson och Andreas Norlén samt politiskt sakkunnig Gustav Gellerbrant att medverka vid ett möte på talarplats, Donners plats i Visby kl 15:00 onsdagen den 2 juli 2014, för att låta sig informeras och för att informera om hur regeringen avser lösa problemen med den bristande rättssäkerheten och utflödet av svenska uppfinnares forskningsresultat.

Härmed inbjuds Stefan Löfven, Mikael Damberg, Jennie Nilsson och Hillevi Larsson att medverka vid ett möte på talarplats, Donners plats i Visby kl 15:00 tisdagen den 1 juli 2014, för att låta sig informeras och för att informera om hur en socialdemokratiskt ledd regering skulle vilja lösa problemen med den bristande rättssäkerheten och utflödet av svenska uppfinnares forskningsresultat.

Som sakkunnig juridisk expert medverkar Rolf Åbjörnsson, advokat, politiker, tid. lagutskottet, riksdagskandidat (kd). Låt oss redan idag få börja samarbeta med regeringen för att lösa dessa problem, undertecknade har tillsammans flera hundra års praktisk erfarenhet av området.

 • Arvid Carlsson, Professor em, Nobelpristagare.
 • Håkan Lans, uppfinnare och tekn hedersdoktor.
 • Johan Ullman, uppfinnare, forskare, leg läkare.
 • Anders Widgren, ordförande i IPR Forum, uppfinnare.
 • Conny Gustavsson, IPR Forum, uppfinnare och entreprenör.
 • Lars Wern, IPR Forum, uppfinnare, European patent attorney.
 • Anders Swedin, IPR Forum, uppfinnare och entreprenör.
 • Kjell Hedberg, IPR Forum, IPR-analytiker och entreprenör.
 • Carl-Johan Westholm, fil dr, ordförande i Uppfinnarkollegiet.
 • Sam Nilsson, ledamot i Uppfinnarkollegiet, fd ordf SUF.
 • Lennart Nilsson Innovationsrådgivare och VD Inventorum AB.
 • Börje Ramsbro, uppfinnare och entreprenör.
 • Ylva Dalén, leg sjukgymnast, forskare och uppfinnare.
 • Anders Rosén, uppfinnare och entreprenör.
 • Kenneth Palmestål, uppfinnare, entreprenör.
 • Béla Kásvai Simon, jur. Dr, uppfinnare.
 • Marie-Anne Olsson, skribent och innovationsutredare.
 • Louise Peterson, jur. kand, innovationsutredare.

[1] 2008-12-10 DN "Regeringen tillåter att svenska patent stjäls"
[2] 2013-07-02 SvD “Uppfinnare i upprop mot regeringen”
[3] Interpellation i Sveriges riksdag 2013/14:497 ”Skydd för uppfinnare mot patentintrång”


0 5491 visningar
Artikeln har inga översättningar