Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Alla blir sedda av teol dr Sahlberg

Språk: Svenska
Publicerad: tisdag 21 oktober 2014
Redigerad: tisdag 27 juni 2017
x comments
Samhälle kyrka religion samhälle välstånd
0 1056 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

/Denna artikel var publicerad i SvD 8 februari 2006/

Klara kyrka/Church of Saint Clara, Foto: Guillaume Speurt from Vilnius, LithuaniaMissa inte chansen Kring prästen Carl-Erik Sahlberg i Sankta Klara kyrka i Stockholm samlas hemlösa, homosexuella, narkomaner, prostituerade och invandrare. En sådan präst bör bli ärkebiskop, skriver förste stiftsjurist Gunnar Hafström.

8 februari 2006 kl 05:30

Snart är det dags att välja ny ärkebiskop i Svenska kyrkan. Jag vill föreslå teol dr Carl-Erik Sahlberg, som bor i Södertälje i Strängnäs stift och verkar som domkyrkokomminister i Sankta Klara kyrka i Stockholm. Det som gör Sahlberg så unik och lämplig som ärkebiskop är att han kombinerar en djupgående akademisk lärdom (han är docent i kyrkohistoria i Uppsala och fil mag) med en folklig och diakonal framtoning med inriktning till den enskilde individen.

Foto från http://www.skr.org/nyheter/omopinionsmotet/ Fotograf – ej angivenMed anledning av Sahlbergs folkliga och väckelsekristna utstrålning samlas nu i Sankta Klara i Stockholm en stor skara hemlösa, homosexuella, narkomaner, prostituerade, invandrare, yngre och äldre vid de olika gudstjänsterna.
Sahlberg ser med Jesu ögon på de svagaste i samhället. Alla blir sedda.

Många kristna, framför allt ungdomar från andra församlingar och stift, reser numera till Klara kyrka för att hämta inspiration i gudstjänsterna för att träffa Carl-Erik Sahlberg. Han upplevs i allt vidare kretsar som en andlig ledare, inspiratör och visionär.

En sådan person bör bli ärkebiskop.

Sahlberg är en god talare och är i hjärtat och praktiken ekumenisk. Han samarbetar på ett inspirerande sätt med manliga och kvinnliga präster.

Sahlberg präglas av stor ödmjukhet i kontakten med medmänniskan, hög som låg, har stor integritet och bra ledarförmåga.

Sahlberg har varit missionär och lärare i Tanzania, vikarierande domprost i Stockholms stift och vikarierande professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet.

Han är kaplan för riksdagens kristna grupp. I prästmötesavhandlingen "Budskapets väg" i Härnösands stift år 1988, ny upplaga 1997, har Carl-Erik Sahlberg lyft fram nio kyrkliga målsättningar, som han anser behövs för att åter få kyrkan i Sverige livskraftig, trovärdig och levande.

Sahlberg är 60 år. Blir han vald, hinner han vara biskop i cirka sex år, vilken är en lämplig tjänstgöringstid för en ärkebiskop.

Vill Svenska kyrkan under de närmaste sex åren ha en ärkebiskop, som är lärd, folklig, andlig, inspirerande och som även har en ödmjuk och kärleksfull inställning till medmänniskan, då bör man välja teol dr Carl Erik Sahlberg.
Missa inte chansen att få en sådan ärkebiskop.

Fotnot: I dag röstar 300 ledamöter från stift och domkapitel, kyrkostyrelsen och samtliga präster i ärkestiftet i Uppsala.

De ärkebiskopskandidater som får mer än 5 procent av rösterna går vidare till det ordinarie valet den 15 mars.
Om någon kandidat då får egen majoritet är valet klart. Om inte blir det ett avgörande val den 30 mars mellan två toppkandidater.


0 1056 visningar
Artikeln har inga översättningar