Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Den stora patentsmällen

Språk: Svenska
Publicerad: torsdag 6 november 2014
Redigerad: måndag 8 december 2014
x comments
Samhälle lag patent uppfinningar
0 4342 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

Som patentombud under drygt fyrtio år varvat med vissa egna uppfinnaraktiviteter har mitt liv i patentvärlden varit lugnt jämfört med livet för flera av mina vänner. Det upplevs idag av mig som lugnet före stormen till följd av en dom den 31 oktober 2014 från Patentbesvärsrätten.  

"Den lille mannen" fick äntligen äganderätt till sina uppfinningar efter flera års strid!Till Patentbesvärsrätten kom den 8 oktober 2014 från Volkswagenägda Scania CV AB en produktchef, två utvecklingsingenjörer, en ansvarig bolagsjurist, ett patentombud, en patentchef, en f d patentchef m fl. Mål nr 13 och 14 gällde företagsjätten mot mig som fristående uppfinnare där jag företrädde förutom mig själv den så kallade "lille mannen". Jag yrkade på bättre rätt till två uppfinningar som möjliggör särskilt i tunga fordon ett förstärkt skydd för last och liv. Efter ett 2008 skrivet avtal om samarbete var båda patentsökta av Scania i bl a Brasilien, Kina, Indien, Ryssland och Sydkorea förutom i Sverige och hela Europa utan någon respekt för mina rättigheter som uppfinnare. För tre av mina egna patent såg jag att Scania skulle med sina patent som ett effektivt vapen kunna hindra en användning!

Utan annat resultat från det skrivna avtalet med Scania om samarbete än företagets satsning på egna patent blev det mitt val att strida i ett försök att ta över patentvapnet. Striden har pågått flera år, men äganderätten till uppfinningarna är nu min enligt Patentbesvärsrättens dom den 31 oktober 2014. Det är inte så vanligt att den lille mannen vinner och mot fler sådana segrar för fristående uppfinnare har ett stort hinder skapats. Lyckligtvis upptäckte jag vid en genomgång av nyinkomna patentansökningar från Scania för fyra år sedan de två uppfinningarna. Det var benämningarna och anteckningarna om uppfinnarna som väckte min misstänksamhet. Påföljande år stoppades plötsligt möjligheten till liknande upptäckter genom beslut på Patentverket att hålla fortsättningsvis all sådan information hemlig fram till dess att innehållet i nyinkomna patentansökningar blir offentliggjort. Men då har 18 månader gått och dessutom kan patentansökningen innan dess dras tillbaka efter inlämnande av en PCT-ansökan så för fristående uppfinnare blir det alltför svårt att kunna bevaka offentliggörandet av varje patentansökan från deras samarbetsparter och yrka på bättre rätt efter upptäckt av en respektlös blåsning.

 Den stora smällen: en skapelseberättelse av Sten NiklassonUppfinnaren Håkan Lans Foto:Kenneth Jonasson / ScanpixI Sverige är det  nu ännu mer riskfritt än tidigare för tunga företag att komma undan med att köra över den lille mannen.

En påtvingad sekretessförbindelse har oftast ändamålet att kunna hantera hans bidrag som oviktiga. Är de någon gång banbrytande så ses han som ett nödvändigt ont och patent söks bakom hans rygg. Vad han delgivit i förtroende kan patentsökas med företagsanställda som antecknade uppfinnare. Domen från Patentbesvärsrätten styrker faktiskt att hans möjlighet att få rätt och dessutom bli senare antecknad som enda uppfinnare är försvinnande liten. Insikter om detta medför att allt fler initiativ till samarbeten blir fördröjda eller går helt förlorade med bl a Håkan Lans som ett välkänt exempel. Omvärlden kommer att se vår konkurrenskraft bli försvagad. I sin bok "Den stora smällen" (Carlsson Bokförlag 2011) skriver den förre patentverkschefen Sten Niklasson inget om detta, men han beskriver bland annat sådana stora naturkatastrofer där en användning av mina patent kan lindra effekterna. För detta var tyvärr Scanias patentansökningar ett hinder i vägen vilket också gällde lindring av effekter från åtskilliga katastrofer som orsakas av människohand. Det sägs att fristående uppfinnare står för en tredjedel av sådana uppfinningar som bryter ny mark. Den stora smällen från Patentverket för tilliten i samarbeten med tunga aktörer flyttar kanske uppfinnaraktiviteterna till nya platser såsom beskrivet nedan, i likhet med vad som hände efter den nobelska smällen för 150 år sedan på Södermalm då Alfred Nobels experimentverkstad för nitroglycerin förstördes.

Idag inbjuds fristående uppfinnare bland annat till så kallade draknästen. I TV-program tar de risken att bli förlöjligade. Respektlösheten är här satt i system, men det sker åtminstone öppet och tid kan inbesparas jämfört med andra kontaktvägar till investerare. Med sådana har jag dock börjat diskutera ett nytt initiativ där det är tänkt att den lille mannen ska bli behandlad med mer respekt. Avsikten är att fria uppfinnare ska en tid kunna så att säga parkera sina immateriella rättigheter. Vid behov ska det också gälla dem själva som fysiska personer. Under en överenskommen tidsrymd kan de få stöd för presentationer i en för syftet särskilt lämplig miljö. Den ska givetvis passa även för dem som är intresserade av att investera. Dessa kan behöva sökas både in- och utrikes. På investerare inom Sverige spills ofta onödigt mycket tid när uppfinningar är av sådant slag att marknaden i vårt land är mycket marginell i ett globalt perspektiv. I händelse av en huvudsakligen svensk finansiering för driftsbudgeten, t v diskuterat fram till 2020, så kan en förtursrätt till jobbskapande satsningar ändå stanna här. För det ändamålet bör domen i Patentbesvärsrätten bli en tankeväckare. LÄS OCKSÅ: Uppfinnaren vann mot lastbilsjätten.


0 4342 visningar
Artikeln har inga översättningar