Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Bokrecension till On Truth av Harry G. Frankfurt

Språk: Svenska
Publicerad: torsdag 15 augusti 2013
Redigerad: söndag 20 september 2015
x comments
Samhälle filosofi
0 1030 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

On Truth behandlar ett stort ämne i en liten bok med bara 101 sidor. Den är författad av Harry G. Frankfurt, filosof och professor emeritus vid Princeton University, och utgiven av Alfred A. Knopf, New York, 2006. Ett år tidigare hade författaren släppt sin uppmärksammade bok On Bullshit, Princeton University Press, 2005. Om denna skriver han i inledningen till On Truth att en analys av den mycket utbredda likgiltigheten till vad som sant och osant genomfördes av honom med förbiseende av behovet att närmare utreda varför sanning är så viktigt.

Bluffmakare har många ansikten där Bernard Madoff, ansedd filantrop och f d ordförande för Nasdaqbörsen, är mer känd än andra efter att ha avslöjats som försnillare av drygt 500 miljarder kronor. Sanningssökare har färre ansikten fast amerikanarna hoppas nu att den nye presidenten ska hitta vägen ut ur oredan. Harry G. Frankfurt har med sin bok träffat rätt i tiden. Han diskuterar sanningssökande som ett mål i sig men är försiktig och definierar inte sanningsbegreppet utan hänvisar till de erfarenheter som bokens läsare har av nyttiga kunskaper och av tillfredsställelsen att dra en slutsats. Där nämner han Euklides.

Kort beskrivet belyser kapitel I och II att avancerade samhällen kan utvecklas när sanning respekteras och hämmas när så ej är fallet, kapitel III behandlar den sanningssökande människan enligt Spinoza, kapitel IV och V diskuterar sanning som grund för självkännedom, kapitel VI vidareutvecklar vad som behandlades i kapitel I och II med referens till Immanuel Kant och Michel Montaigne, kapitel VII tar med referens till såväl vår samtida poet Adrienne Rich som antikens Aristoteles upp den skada som osanning vållar också upphovsmannen, kapitel VIII ger med hjälp av Shakespeare ett fint exempel på när en osanning kan vara bättre än sanningen, och kapitel IX sammanfattar hur sanningssökandet i sig utvecklar människan också frånsett resultat inom astronomin, materialfysiken och all övrig framgångsrik vetenskap. Tilläggas kan att i bokens kapitel I attackeras den postmodernistiska förnekelsen av objektiva sanningar, att essän "We cannot live by scepticism alone" av Harry Collins, Nature, Vol 458, 5 mars 2009, är värd att läsas i sammanhanget, och att detsamma kan sägas om understreckaren "Anseende är den nya hårdvalutan"av Lars Strannegård, SvD, 10 mars 2009. Slutligen citeras här filosofen Leo Tolstoj med några tänkvärda rader i en känd engelsk översättning hämtad från inledningen till kap.14 i What Is Art and Essays on Art, Oxford University Press, 1930:

"I know that most men — not only those considered clever, but even those who are very clever and capable of understanding most difficult scientific, mathematical, or philosophic, problems — can seldom discern even the simplest and most obvious truth if it obliges them to admit the falsity of conclusions they have formed, perhaps with much difficulty — conclusions of which they are proud, which they have taught to others, and on which they have built their lives."

Stockholm 2009


0 1030 visningar
Artikeln har inga översättningar