Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Ödeskarnevalen i Birkastan

Språk: Svenska
Publicerad: måndag 30 juli 2018
Redigerad: torsdag 25 maj 2023
x comments
Samhälle konserter konst samhälle stad välstånd
0 2067 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

Alla hushåll i Sverige fick under sommaren broschyren Om krisen eller kriget kommer. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) meddelade oss att vi behöver "bli bättre förberedda på allt...allvarliga olyckor... extremt väder"...it-attacker...". Vår växande ovisshet om framtiden borde då motivera till banbrytande samhällssatsningar på det som är sett som mänsklighetens viktigaste resurs - kreativitet utan gränserSedan länge har jorden runt karnevaler varit kreativa individers sätt att bli hörda och sedda. I Stockholm på Tomtebogatan 30 hos Galleri Bellange startade den 4 augusti kl 16-20 Ödeskarnevalen i Birkastan. Syftet var att sätta ljus på lokala och globala ödesfrågor. Vart utvecklingen leder oss undrar allt fler, inte minst ungdomar födda efter millennieskiftet och uppväxta med ledorden hållbarhet, innovation och startups. Vilka svar finns exempelvis på frågor om vad som händer med arbetslösheten, bilarna, bostadsbyggandet, klimatet, migrationen, miljöförstörelsen och rymdexploateringen? 

Ödeskarnevalen började med att belysa den svenska samhällsutvecklingen efter andra världskriget. Med synen på kreativitet utan gränser som den viktigaste resursen för hållbar utveckling blev fram till valdagen välfärd & livskvalitet och därefter migrationen & kulturen samt nutid & globalisering föremål för presentationer. De fortsätter nästa år med fokus på utsatta förorter & utanförskap och på ödesfrågor kring ToT (Transfer of Technology).

Ödeskarnevalen i Birkastan gav utrymme för seriös såväl som lekfull kreativitet under ett gemensamt tak i både bildlig och bokstavlig mening. Starten var en inomhuskarneval. Den pågick 4-9 augusti. Efter ett uppehåll tog Ödeskarnevalen den 25 augusti lördag eftermiddag plats utomhus där det blev livfull dans till trummor på Rörstrandsgatan. Med fortsättning inomhus och med konstnärlig frihet från sina vardagliga roller var deltagarna beredda att ta på sig karnevalhattar och presentera såväl sådana ödesfrågor som de kände speciellt för som utvalda exempel på människoöden där banbrytande initiativ har påverkat det globala samhället. Erbjudna presentationer innefattade Marco Polo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Fredrika Bremer, Alfred Nobel, Marie CurieSteve Jobs och Stephen Hawking. Luciakvällen presenterades Elin Wägner och tre representanter för innovatörer som berättade om personliga upplevelser av utanförskap.

Visioner om förändringar till det bättre i samhället startar ofta med besvikelser, drömmar och övertygelser. Ödeskarnevalen gav plats för gräsrotsinitiativ och det var högt i tak för visionerna. Med rätt stöd kan gräsrotsinitiativen göra skillnad i samhällsutvecklingen. Inspiration går exempelvis att hämta från författaren Ulf Anderssons böcker En tredje ombyggnad och När vi ser framåt.

Initiativtagare till Ödeskarnevalen:

Direktör Soledad Bellange med Atelje Galleri Bellange på Tomtebogatan 30 i Birkastan,
Organisationskonsulten och författaren Ulf Andersson med projektet Kreativa Fonden,
Skådespelaren & sångaren Ingmar Svensson med mångårig verksamhet i olika roller,                                                        och innovatörsrådgivaren Lars A Wern med ToT-teamet Marco Polo.


0 2067 visningar
Artikeln har inga översättningar