Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Volontärarbete utan gränser räddar Observatoriemuseet?

Språk: Svenska
Översättningar:
eng
Publicerad: onsdag 12 mars 2014
Redigerad: lördag 19 september 2015
x comments
Samhälle astronomi museum volontär
0 7494 visningar
Filter
English

Volontärarbete utan gränser är kanske mest känt genom sådana organisationer som "Läkare utan gränser" och "Reportrar utan gränser". Till dem och många andra som är mindre kända har jag nedan sammanställt en lista med länkar. Vare sig det gäller globala eller lokala angelägenheter synes världen behöva mer volontärarbete av både dessa organisationer och av egensinniga individer.

Vår tids just nu rikaste man (enligt mångas åsikt) och hans maka är volontärarbetare i en kamp för att utrota malaria. De uppmanar miljardärerna i åtminstone sitt eget land att använda hälften av sina pengar till svåra samhällsproblem. I landet ifråga, det handlar givetvis om USA och Bill Gates med makan Melinda, formulerade för länge sedan en rik man tanken att det är en skam att dö med pengar som inte satsats till medmänsklig nytta. Tankar av det slaget finns i mycket högre grad bland rika män och kvinnor i USA än i Sverige.

Med stöd av volontärarbete utan gränser bör kampanjen Rädda Observatoriemuseet kunna under året 2014 nå målet att kulturarvet på Observatoriekullen inte går förlorat. Det har mycket att ge besökare i alla åldrar som ett museum i tiden där perspektivet är långt såväl bakåt som framåt, bl a med stöd av IT. För ändamålet har den till kampanjen knutna namninsamlingen nu givits möjligheten att ange önskade infotjänster motiverade av historien bakom Observatoriemuseet och av dess förhoppningsvis snart säkrade framtid. De önskade infotjänsterna kan formuleras på egen hand eller via val av ett eller flera av följande alternativ:

  • Kolonisering av världsrymden

  • Förlust av biologisk mångfald

  • Arbetsmarknads- och befolkningsdata världen över

  • Globala klimatändringar

  • Naturkatastroflarm

Bland mina vänner som har givit kampanjen Rädda Observatoriemuseet sitt stöd finns flera arkitekter. Två av dem vill jag nämna - Hando Kask som har deltagit i många intressanta projekt inom och utom vårt land och Henry Cardona som är en bra representant för Arkitekter utan gränser. Innan jag räknar upp alla andra organisationer utan gränser som nu är kända av mig så ser jag det som självklart att lyfta fram Astronomer utan gränser där hemsidan är en fröjd att besöka och där Peter Linde, vice ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet och ordförande i Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe, fungerar som svensk representant. Även inom Kulturarv utan gränser och flera andra nedan listade organisationer finns det gott om representanter som jag har förhoppningar på och i en del av fallen hunnit träffa. Efter min verksamhet under fem decennier som behörigt patentombud är det naturligt för mig att avsluta med att nämna organisationen Inventors without Borders.

Länkar till andra mer eller mindre kända organisationer "utan gränser":

http://www.bankerswithoutborders.com/
http://www.builderswithoutborders.org/
http://www.burnerswithoutborders.org/
http://www.chemistswithoutborders.org/
http://www.dentistswithoutborders.org/
http://www.designerswithoutborders.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.entrepreneurswoborders.org/
http://www.executiveswithoutborders.org/
http://www.farmerswithoutborders.org/
http://www.geekswithoutborders.org/
http://www.seg.org/web/foundation/programs/geoscientists-without-borders
http://www.inventorswithoutborders.org/
http://www.lawyerswithoutborders.org/Pages/Default.aspx
http://www.lakareutangranser.se/
http://www.medicswithoutborders.org/
http://www.reportrarutangranser.se/
http://www.sociologistswithoutborders.org/
http://www.teacherswithoutborders.org/
http://www.technologywithoutborders.org/
http://www.waterwithoutborders.net/
http://matadornetwork.com/change/a-to-z-guide-of-the-worlds-without-borders-groups/


0 7494 visningar
English