TheArticleBaySuggest a topic

Suggest a topic or headline for an article you would like this author to write about.

avatar
Lars A Wern (law)
star Author
Joined TheArticleBay 01 July 2013
 • Title
  European Patent Attorney
 • Telephone
 • City
 • Social medias
 • Published articles
  66
 • Article views
  223161
 • Article likes
  22
About Lars A Wern
Lars A. Wern is registered as a professional representative before the European Patent Office and also as an inventor or co-inventor in many patents and patent applications. He has worked with engineering courses in North and South America as well as in Sweden and with worldwide patent protection of Ericsson's telecom technology.

Författaren är patentingenjör och IPR-rådgivare med ombudsbehörighet registrerad av Europapatentverket, uppfinnare med diverse patent i många länder, och f.d. produktutvecklare inom Ericssonkoncernen där han först blev anställd som beräkningsingenjör & konstruktör. Han är ledamot av Nationella Innovatörsrådet och medlem i European Patent Institute (EPI), Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR), Svenska Industrins IP Förening (SIPF), Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening (SER), Stockholms Amatörastronomer (STAR), m m. År 2009 publicerade Svenska Matematikersamfundet hans egenutvecklade teori om tidens vågnatur med en beräkning av att den kosmiska expansionen kommer att vända om 24 miljarder år.
Recent articles by Lars A Wern
Search the authors articles
TheArticleBayLogin
Show
Forgot your password?
Please enter your e-mail address above. An email with your password will be sent to you shortly.
You may also login with:
Not a member yet? Join us!
TheArticleBayRegister
Show

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.

TheArticleBayWrite new article
Site Language:
 • English
 • Svenska
 • Русский
Read articles in:
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
Norsk bokmål
Nederlands
Polski
Русский
Svenska
Your favorite articles list is empty
TheArticleBayTerms of use

The term "owner" means the owner of TheArticleBay.com i.e. Weboholics AB.The term "user" refers to the person using the service.

The user gives the owner full rights, without compensation to the user, to delete, translate, modify and/or publish in other media, any material published on TheArticleBay.com. The user has the right to publish content on TheArticleBay that he/she has published on other sites.

The owner has the right to, at any time, without any reason or notice, terminate user accounts.

The user is obliged to comply with Swedish law. If the user violates Swedish law or performs actions that could lead to damages to the owner, the user will be solely responsible for any financial and / or legal penalties. In case of disagreement between the user and the owner, Swedish law shall be applied.