Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Kulturskandal av kosmiskt mått

Språk: Svenska
Publicerad: söndag 4 maj 2014
Redigerad: lördag 19 september 2015
x comments
Samhälle astronomi historia kultur museum
0 4482 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

 

 

 

Under Stockholms Kulturnatt den 26 april 2014 släpptes besökare in i Stadshuset och i många många andra hus av medborgerligt  intresse. I det internationellt kända kulturminnesmärkta Gamla Observatoriet på kullen vid Stadsbiblioteket i centrum av "kunskapens kvarter" blev de inte insläppta till skillnad från tidigare år. En nedan bilagd lista visar var besökarna välkomnades.

En över hundra meter lång kö till Magnethuset under Kulturnatten 2014

Observatoriet byggdes 1753 av Kungliga Vetenskapsakademien, KVA. Efter förfall lyckades några eldsjälar få ett museum öppnat där 1991. Det blev årsskiftet 2013/2014 stängt för besökare. Under Kulturnatten gav detta anledning till frågor från en tidvis över hundra meter lång kö. På gårdsplan och efter insläpp tio personer åt gången i Magnethuset, en tillbyggnad uppförd 1838, blev frågorna besvarade  av volontär från Stockholms Amatörastronomer, STAR. Tyvärr kunde de inte ge besked om den mycket ovissa framtiden för Observatoriemuseet.

I samhällen världen över har man brukat sätta mycket högt värde på astronomi och historia. Under Kulturnattens stjärnhimmel kändes det som en kulturskandal av kosmiskt mått att Gamla Observatoriet var stängt. Där handlade observationerna om mer än världsrymden. Exempelvis har temperaturen uppmätts varje dag sedan 1756. I det nu stängda Observatoriemuseet har resultatet varit redovisat på ett åskådligt sätt. Enligt uttalanden från en arbetsgrupp som KVA har tillsatt för att utreda möjligheten till att museet öppnas igen är detta "kolossalt viktigt" men "KVA har inte världens bästa ekonomi".

Fler än tusen personer har med sina namn stött kampanjen Rädda
Observatoriemuseet. Här fortsätter NAMNINSAMLINGEN
.

Många önskar se Observatoriemuseet öppnat igen som ett museum i tiden med IT-hjälpmedel och önskemål har specificerats om information kring "kolonisering  av världsrymden", "förlust av biologisk mångfald", "arbetsmarknads- och befolkningsdata världen över", "globala klimatändringar" och "naturkatastroflarm".

Observatoriemuseet i StockholmFörhoppningsvis kommer ärendet att prioriteras av KVA. Kända stiftelser, bl a Wenner-Gren Stiftelserna, har tidigare ställt upp med donationer till Observatoriemuseet vilket inte synes ha begärts de senaste åren. En av KVA högt prioriterad begäran om penninghjälp skulle i vart fall mycket få säga nej till. Det är skamligt att Observatoriemuseet har av KVA tillåtits bli "Stockholms mest glömda museum".

Uppmärksamhet kring kulturskandalen kan leda till sponsring på godtagbara villkor från utlandet. Men här ska vi svenskar väl ändå ha någon stolthet. Ett annat utnyttjande än som ett "museum i tiden" borde inte vara inte vara godtagbart oavsett vad det kan vara. Faktum är att en gång på 80-talet var det nära att Stockholms stad och KVA släppte Observatoriet till att bli en moské vilket Observatoriekullens Vänförening påtalade i ett yttrande 2013 om den då uppenbart sedan länge planerade stängningen. Kanske hade konkurrens stimulerat stadens kringliggande kyrkoförsamlingar. Observatoriet räddades faktiskt den gången av volontärer. På den vägen kan det fortsätta.

Här välkomnades besökare under Stockholms Kulturnatt den 26 april 2014


0 4482 visningar
Artikeln har inga översättningar