Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Apropå Observatoriemuseet

Språk: Svenska
Publicerad: onsdag 27 augusti 2014
Redigerad: tisdag 2 september 2014
x comments
Samhälle astronomi kultur museum stad stockholm
0 5434 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar
Ansvaret för Observatoriemuseets samlingar är en akut fråga, skriver Anders Björnsson. Foto: Anders Kronborg, http://www.dik.se/nyheter/2013/dec/stoppa-nedlaeggningen-av-observatoriemuseet/

Långsiktiga investeringar i observationer, upptäckter och uppfinningar har åstadkommit välstånd och välfärd i vårt land. För detta har vi en världskänd förebild i form av Alfred Nobel som fysisk person, och som symbolbyggnad kunde det gamla Observatoriet på kullen vid Handelshögskolan tjäna med en lyskraft utan konkurrens om det bara vore lite mer känt. Observatoriet invigdes 1753 av Kungliga Vetenskapsakademien som då hade funnits i 14 år. Carl von Linné var KVA's första ordförande och en av grundarna. KVA stängde vid årsskiftet Observatoriemuseet som har sedan Carl von Linné1991 med en mycket begränsad marknadsföring givit allmänheten tillträde. Stockholmare och turister har kunnat ta del av det värdefulla kulturarvet och få presentationer av vad som har under gångna år haft beröringspunkter med Observatoriet, bland annat expeditioner jorden runt. Byggnaden har längs väggarna i ett av rummen en världsunik presentation av hur medeltemperaturen har alltsedan 1756 varierat under somrar och vintrar. Platsen passar utmärkt för åskådliga presentationer från forskningsfronten om den globala temperaturstegringen och om naturkatastrofhoten.    

Undertecknad har i sällskap med över tusen mer eller mindre kända personer ställt upp med våra namn på en lista som överlämnades i KVA's reception på Nobeldagen. På nätet pågår fortfarande en namninsamling kallad "Rädda Observatoriemuseet". Ju fler namn som tillkommer, desto större blir dess påverkan vilket kan behövas. Namninsamlingen ger möjlighet till att framföra önskemål om den framtida verksamheten. Förutsättningar finns att attrahera många besökare i alla åldrar genom presentationer som utgår från den historiska grunden och som tar utöver rymdperspektivet upp vår tids globala utmaningar såsom förlust av biologisk mångfald och klimatändringar. Ett fint exempel på ett betydligt bättre marknadsfört kulturarv är Observatoriet i Greenwich. Investerare med intresse av att rädda Observatoriemuseet i Stockholm finns om så krävs utomlands även om det känns som att gå över ån efter vatten.Under året har en arbetsgrupp jobbat med att hitta finansiärer och ta fram ett nytt innehåll för museet. Det beskrevs nyligen av Vi i Vasastan i nr 34 s 6 med ett svårtytt citat från Staffan Normark, ständig sekreterare i KVA: "Om museet öppnas och gruppen lyckas hitta finansiärer så kommer museets program förmodligen delvis att se annorlunda ut. Bland annat kommer det att kosta mer pengar att driva". I september presenteras resultatet, men allt är mörklagt om vad som är gjort sedan januari då gruppen bildades på förslag av bl a astronomiprofessorn Bengt Gustafsson. Han har framhållit att "Det är en kolossalt viktig sak att ge museet ett fortsatt liv" (Populär Astronomi nr 1, 2014 s 8). Tyvärr synes förfrågningar om finansiellt stöd ha begränsats på ett sätt som är märkligt om finansieringen inte redan är säkerställd. Enligt uppgift från några tidigare finansiärer har de nu inte ens tillfrågats. Ska Observatoriemuseet räddas så räcker det inte med att bara hoppas utan påverkan behövs från fler som ger den pågående namninsamlingen sitt stöd.


0 5434 visningar
Artikeln har inga översättningar