Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Med tanke på vår överlevnad

Språk: Svenska
Översättningar:
eng (org) dan spa
Publicerad: tisdag 10 mars 2015
Redigerad: onsdag 11 mars 2015
x comments
Samhälle astronomi filosofi fred stad
0 5277 visningar
Filter
English (org)
Dansk
Español

På våren 1961 gav det "Kalla kriget" upphov till ett spännande och storslaget projekt som fick namnet Apollo/Saturn V. Förenta Staterna förbands av presidenten John F. Kennedy till det utmanande målet att landsätta en man på månen och och föra honom välbehållen åter till jorden före slutet på decenniet.  Drömmen blev sann tack vare den relativt fredliga epoken. Det kan vara passande att här citera den berömde filosofen Herakleitos. Han föddes i den region av världen som nu är känd som Turkiet och påstod för mer än hundra generationer sedan att  "kriget är far och freden är mor till allt" (dvs allt som är gjort av människor). Månen blev besökt mer än en gång, men det har nu gått 42 år sedan det senaste besöket av en människa.  Idag är rymdkolonier det nya målet  och då är månen av mindre intresse än planeten Mars.

Det cirkulerar för närvarande ett stort antal satelliter kring vår blå planet. Framsteg i rymden är på många sätt nyckeln till vår framtid med tanke på de allvarliga hoten mot denna som är beskrivna i rapporter från oberoende experter. Ett land som förbinder sig till att erbjuda en "Framtidsstad" för stimulans av FoU-projekt som rör vår framtid och överlevnad bör kunna påräkna både intresse och investeringar från andra länder*. Baserat på övertygelsen att två eller fler huvuden tänker bättre än ett ("...två huvuden är bättre än ett") kunde ett jordnära första mål vara att fostra samförstånd och kommunikation mellan många individer med olika perspektiv, ålder, kön och kultur. Om det geografiska läget blir valt med omsorg kan trygghet och säkerhet utlovas för FoU-projekten och för individerna bakom dem. I syfte att reducera i möjligaste mån risken att de drabbas av naturkatastrofer såväl som av katastrofer orsakade av människor är sparsamt befolkade regioner i norra och södra hemisfären av särskilt intresse. 

Northern Lights (Aurora Borealis), Lapland, Sweden, (Photo: MartinStr)  Northern Lights (Aurora Borealis), Lapland, Sweden, (Photo: MartinStr)   Northern Lights (Aurora Borealis), Lapland, Sweden, Kiruna. (Photo: MartinStr)  Laponia. (Photo: Trespa)

Inom den svenska delen av Lappland sträcker sig staden Kiruna över en area av 20 000 kvadratkilometer. Den har sagts vara världens största och planerades som en mönsterstad. Från stora gruvor har järn av hög kvalitet levererats under ett drygt sekel med bland annat två världskrig. Till följd av en expanderad gruvdrift har en förflyttning av stadskärnan påbörjats. Motiverat av att Kiruna dessutom har blivit en av Europas "rymdhuvudstäder" - se Spaceport Sweden** -  kunde platsen passa bra för "Framtidsstaden". Det valet synes inte komma att möta invändningar vilket är bra i ljuset av de första raderna i en skrift publicerad av Handelshögskolan i Stockholm: "When speaking about Sweden, courage is not a word mentioned very often...".

Campingplatser för arbete såväl som bostad vore i kombination med Sveriges allemansrätt ägnat att ge "Framtidsstaden" nybyggarkaraktär och grogrund för uppfinningar där man utgår från läget och det som finns till hands. Vardagskomfort enligt svensk standard skulle inte krävas, däremot verktyg för projekten. "Framtidsstaden" finge en flygande start med samhällsfunktioner av nödvändigt slag såsom sjukvård och skolor knutna till campingplatserna om dessa från början också välkomnar flyktingar.

The composer and singer Mariano CatánI den södra hemisfären ligger Patagonia. Det är en region delad mellan Argentina och Chile. Den påminner i flera avseenden om Lappland och där är det möjligt att planera en sådan storlek för "Framtidsstaden" att dess area kan bli t.o.m. större än 20 000 kvadratkilometer.  Världen över är Patagonia beundrat vilket sannolikt gör den regionen till ett ännu bättre val än den svenska regionen av Lappland. Dessutom kan "Framtidsstaden" där utvecklas till att bli en "rymdhuvudstad" för den södra hemisfären i en annan och bredare mening är raketuppskjutningar. Två generationer efter projektet Apollo/Saturn V  finns det i Argentina en idé om denna spännande användning av Patagonia såsom beskrivet av kompositören och sångaren Mariano Catán som är medborgare både i Argentina och Sverige. Han ser kvinnor med vilja av järn som den drivande kraften bakom tillkomsten av de mer än hundra generationer gamla olympiska spelen och sätter i hemlandet Argentina sitt hopp till dem i ett förverkligande där av "Framtidsstaden".

Eastern Patagonia, Cuernos del Paine from Lake Pehoé, guanacos…

Vad som krävs för detta är kurage, liksom i förverkligandet av idén att landsätta en man på månen och föra honom välbehållen åter till jorden.

FoU-projekten som rör vår framtid och överlevnad kan beakta möjligheten av helt oförutsedda hot förutom de mer eller mindre kända hoten för rymdkolonier samt för vår planet: globala klimatändringar, naturkatastrofer, befolkningsökningen, förlust av biologisk mångfald, svårigheten att förhindra sjukdomar och krig, risker som uppstår med artificiell intelligens, etc. Just artificiell intelligens ses av några forskare, bland dem den berömde kosmologen Stephen Hawking, som det största framtidshotet i rymden såväl som på vår planet. Den möjligheten diskuterades bland mina kollegor när jag var lärare i Förenta Staterna under det då pågående projektet Apollo/Saturn V så det är inget nytt och oväntat  hot. Jag blev mycket intresserad, men beslöt att koncentrera mig på annat efter att ha besökt två "rymdhuvudstäder". I den ena lyfte raketerna mot skyn och i den andra blev de framtagna under medverkan av min bror Roy H. Wern som är en erkänd konstruktör av väsentliga delar. Fyra år därefter arbetade jag som lärare i telekommunikation på ett universitet i Sydamerika och hade där nöjet att förklara i detalj för mina elever hur det var möjligt att de kunde se i realtid bilder som visade människans första steg på månen.

Det är inspirerande att läsa förordet till boken "Apollo/Saturn V Roll of Honor" (1970-01-30): 

"Den här boken är representativ för den hela tiden transparenta rapportering och kommunikation som gällde under Förenta Staternas rymdprojekt. Kunskap som erhölls från projektet blev tillgänglig för alla länder. Förhoppningsvis kan denna transparens resultera i mindre aggression och rädsla samt fostra en internationell anda av samförstånd och kommunikation som kommer att leda till en fredlig värld för hela mänskligheten."

På den tiden sågs inget projekt på jorden som viktigare än Apollo / Saturn V. Svårighetsgraden är inte lika stor, men ett förverkligande av Framtidsstaden i både norra och södra hemisfären kan också bli ett av mänsklighetens största äventyr. 


Noter:

* Följande text är av intresse i sammanhanget så läsning av den rekommenderas: "Thinking about the future".

** För utveckling av regionen startade den svenska regeringen på 80-talet en stiftelse som investerade i tekniköverföring och i min medverkan.


0 5277 visningar
English (org)
Dansk
Español