Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Världens bästa bibliotek...

Språk: Svenska
Publicerad: lördag 19 september 2015
Redigerad: söndag 4 oktober 2015
x comments
Samhälle bibliotek kultur
0 2125 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

Tablet with Cuneiform Writing (In four pieces, the inscription features the name of Assurbanipal), <br/>date: between 669 and 626 BC (Neo-Assyrian), limestone, Height: 55 cm (21.7 in). Width: 51 cm (20.1 in). <br/>Current location: Walters Art Museum. Place of creation: Nineveh (in present-day Iraq) (?)Hur länge håller vårt välstånd och vår välfärd i en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt värld? Det finns flera skäl till oro, bl a därför att svenska skolelever har nyligen i ännu ett Pisa-test hamnat långt efter toppnationerna. Då är det en tröst att Biblioteksföreningarnas The Venus tablet of Ammisaduqa (Enuma Anu Enlil Tablet 63) – Writing cuneiform. Material: Clay. <br/>Length: 17.14 cm (6.75 in), Width: 9.2 cm (3.6 in), Thickness: 2.22 cm (0.87 in). Period/culture: <br/>Neo-Assyrian. Place: Kouyunjik. Present location: Room 55, British Museum, LondonVärldsfederation prisar (se reportaget nedan) folkbiblioteket i Kista som också har inrikes blivit utnämnt till Årets Bibliotek 2015. Goda förebilder inspirerar. Påverkan från böcker i närmiljön är positivt för Pisa-resultaten. På framsynta folkbibliotek kan förhoppningsvis skoleleverna få inspiration till att skola sig mer i sådana ämnen som hjälper oss att bibehålla konkurrensförmågan i världshandeln. 

Historiskt har välstånd använts för att skapa bibliotek och välfärd förknippas bl a med folkbibliotek. Från lertavlor med kilskrift i Nineve, papyrusrullar i Alexandria och läderrullar i Pergamon har en lång rad av uppfinningar resulterat i bibliotek med information på papper och på nya media. Internet leder kvantitativt men ännu inte kvalitativt. Det har sagts att 20% av världens samlade information var digital vid millennieskiftet och att 98% är det idag. Informationsbehov tillfredsställs via multimediaskärmar. S k paddor är populära i hela befolkningspyramiden. För bibliotek och samlingar med andra slag av föremål samt för museer överhuvudtaget är det en utmaning att utvecklas i takt med tiden och inte upplevas som mossiga vid besök. Deras utbud kommer att berikas av artificiell intelligens. 

Den digitala revolutionen möjliggör stora mervärden till nya nationalbibliotek såsom Frankrikes med dess fyra 18-våningstorn i form av öppna böcker och till historiska mitt i stan belägna symbolbyggnader för forskning och framsteg där vårt lands bästa exempel är Gamla Observatoriet i Stockholm. Det renoverades och blev ett museum 1991 men hålls stängt för allmänheten sedan snart två år. In- och utrikes har oviljan till öppenhet kring den uppgivna penningbristen noterats. Olusten är värre än efter fiaskot med den mellan Observatoriekullen och Odengatan planerade tillbyggnaden av Stadsbiblioteket. För detta kan problemet med otillräckligt utrymme äntligen vara på väg att lösas genom uppsägning av bl a McDonald's och 7-Eleven i Asplundshusets s k basarer mot Sveavägen. I framtidsplanerna är nu det prisbelönade biblioteket i Kista en förebild. 

 

http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/12845

http://pdf.direktpress.se/flashpublisher/magazine/12845


0 2125 visningar
Artikeln har inga översättningar