Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

S:ta Clara Kyrka bjuder på musik om kvinnor av kvinnor

Språk: Svenska
Publicerad: fredag 27 maj 2016
Redigerad: onsdag 1 juni 2016
x comments
Nöje konserter kultur musik
0 1763 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

 

 

  Prinsessan Eugénie av Sverige och Norge   Clara Schumann, musiker    Anna Maria Lenngren, en svensk poet

Se, ordning, mildhet, trevlighet
Med blomster hennes fotspår hölja,
Och heder, kärlek, tacksamhet
Dess levnad och dess minne följa.

- ur dikten "Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon" av Anna Maria Lenngren

Den 9 mars bjöds i S:ta Clara Kyrka, Stockholm, på en fängslande konsert, under titeln ”Musik om kvinnor av kvinnor”. I Clara kyrka görs mycket för hemlösa, våldsutsatta och hungriga kvinnor och man ville nu ge dem och alla andra som kom och lyssnade möjlighet att fira den internationella kvinnodagen i den gemenskap som musik kan ge. Genom musiken fick vi möta kvinnor som komponerat och skrivit poesi.

Programmet inleddes med en komposition av prinsessan Eugénie, ”La Prière” (”Bönen”), på orgel. Sedan följde några kompositioner av Anna Magdalena Bach, Johann Sebastian Bachs fru. Det var en finstämd inledning, värdig kyrkorummet – musik som samtalade med Gud.

Därefter följde två små vackra stycken av Clara Schumann. Efter allvaret förde de in en stor glädje.

Tre dikter ingick också,”Buketten”, ”Några ord till min kära dotter ifall jag hade någon” och ”Rosen utan törnen”, alla av Anna Maria Lenngren, som ligger begravd på S:ta Klara kyrkogård.

Mot slutet av programmet framförde pianisten och kompositören Karin Geworkian Hellman sin egen ”Pavane”, som också den förde publikens tankar till de stora andar som ligger begravda på Clara kyrkogård, utöver Anna Maria Lenngren, även poeten Nils Ferlin och den nyligen bortgångne organisten Per Thunarf.

För såväl program som musikaliskt framförande stod Karin Geworkian Hellman. Dikterna lästes med inlevelse av Margareta Ander.

Konserten avslutades med att alla, till de glada pianotonerna av prinsessan Eugénies ”Louisavalsen”, dansade ut på kyrkogården för att lägga blommor på Anna Maria Lenngrens grav. Stämningen var hög och jag tror att alla i publiken, som jag, nu ser fram emot fler konserter av detta slag. Varför inte till mors dag?


Ur dikten "Buketten"

Text: Anna Maria Lenngren

Nella sprang med glättig min 
snabb från morgontoaletten, 
sökte rosen och jasmin ... 
Gissa vem som får buketten?
Än en hyacint hon bröt, 
än tulpan och än narcissa,                                                 ... Änglarna i hennes spår
knöt och sjöng och sjöng och knöt ...                                  gladdes över deras syster.
Men åt vilken? ... Du får gissa...                                         (1798)0 1763 visningar
Artikeln har inga översättningar