Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Mörk materia, mörk energi och två räta linjer i ett nytt perspektiv!

Språk: Svenska
Publicerad: torsdag 15 augusti 2013
Redigerad: lördag 19 september 2015
x comments
Vetenskap astronomi fysik matematik
0 5764 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

Mörk materia är ett antagande som baseras bl a på att för omloppshastigheter och avstånd kring galaxcentra är ett oväntat samband observerat. Det beskrivs av en horisontell approximativt rät linje och föreslogs av mig i en text om ett nytt kosmiskt perspektiv publicerad i oktober 2009 av Svenska Matematikersamfundet att kunna förklaras av en kalkylerad vilomassa hos en elementarpartikel för gravitationen. I den texten förklarades också mörk energi som f n antages av all expertis dominera i kosmos följt av mörk materia på en andraplats. Antagandet att det finns mörk energi bygger på beräkningar som har påvisat en metrisk expansion enligt ett samband beskrivet i nutid av en krökt linje som indikerar en positiv acceleration. Tidigare hade beräkningarna resulterat i en rät linje där mer noggranna mätningar förväntades visa på en krökning svarande mot negativ acceleration.

Enligt det nya kosmiska perspektivet beskrivs i nutid den metriska expansionen av en rät linje som i teorin har en svag krökning svarande mot negativ acceleration. Expansionsförloppet beskrivs här med en tidsaxel som är bestämd av klockor i form av utstrålade ljusvågor. Dessa är logiska för att beskriva den metriska expansionen hos kosmos. För det syftet används idag klockor med elementarladdningen som referens vilket har blivit lika missvisande som försök att förklara solsystemet med Jorden som referens. I båda fallen går det att ta fram beräkningsmodeller som fungerar men inte förklarar den fysikaliska verkligheten.

Genom valet av utstrålade ljusvågor som kosmiska klockor går det att beskriva den metriska expansionen hos kosmos utan att behöva antaga existensen av mörk energi. Antagandet av denna är faktiskt påtvingat av att expansionen har beskrivits med en tidsaxel bestämd av klockor där elementarladdningen är referens. Här är valet av referens för beskrivning av expansionsförloppet hos kosmos lika fel som den prekopernikanska kosmologins val av referens. Mörk energi, som nu beräknas stå för approximativt 70% av all energi i kosmos, blir naturvetenskapens största bubbla i historiens ljus.


Se även A New Cosmic Perspective


0 5764 visningar
Artikeln har inga översättningar