Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

IWA 1638 - räknehjälp för skolelever - en produkt med kultstatus‏

Språk: Svenska
Publicerad: torsdag 15 augusti 2013
Redigerad: lördag 19 september 2015
x comments
Vetenskap matematik utbildning
0 3340 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

(Artikeln skrevs i 2007)

Undertecknad var i mitten av 60-talet lärare, bl a i USA. Jag kom dock snart tillbaka till Sverige där mina bröder Carl R. och George H. Wern drog in mig i en intressant produktutveckling. Det handlade om att både förenkla och förbättra räknestickan. Den var mest ett arbetsverktyg för ingenjörer. Med en ny utföringsform hoppades vi kunna ge räknehjälp till skolelever världen över.

Patent söktes på en räknesticka i cirkulär version där en kvadratisk basplatta hade en log-skala A och var försedd med en roterbar skiva där det fanns två log-skalor B och C. På log-skalorna kunde tal från 0,0001 upp till 1 000 000 ställas upp bredvid varandra genom rotation av skivan och med hjälp av en s k löpare. På denna markerade tecken för multiplikation och division skalorna B respektive C. I skivans periferi pekade ett likhetstecken med en pil ut den på basplattan direkt avläsbara produkten A . B respektive kvoten A : C med decimalkommat eller tio-potensen utsatt inom ett talintervall som sträckte sig över tjugo tio-potenser.

Patentkraven var tillräckligt unika för att resultera i beviljat skydd i Sverige och utomlands. Produktnamnet ABC registrerades och beslut togs om att ta fram produktionsunderlag med hjälp av dator. Jag hade tidigare varit anställd inom Ericssonkoncernen som beräkningsingenjör för kalkylering av livslängd på militära systemprodukter och lärt mig programmering på Besk, en gång världens snabbaste dator.

Med krav på många skalor för olika ändamål och på absolut tillförlitlighet hade jag blivit tveksam till att utgå från tillgängliga tabeller. Jag bestämde mig för att räkna fram vinkelvärden på  samtliga skallinjer helt i egen regi. Under loppet av tre arbetsdagar tog jag fram ett för ändamålet skräddarsytt program i Algol för datorn Facit EDB-3. Den stod i en datahall och tog en dryg halvtimme på sig innan en utskrift påbörjades av totalt 85 A4-sidor!

Tyvärr hade jag gjort en liten miss i en beräkningsslinga där varje Begin måste avslutas med ett End. Det var många slingor inuti varandra och missen bestod i ett felande End vilket ledde till att utskriften av skalvärdena blev inkomplett för en loglog-skala som sträckte sig över fyrtio tio-potenser. När det hade upptäckts och programmet korrigerats kunde datorn påföljande dag leverera ett par kompletterande sidor.

Logskalor, log-logskalor, trigonometriska skalor, omvandlingsskalor från äldre mått till SI-mått m m uppritades med precisionsverktyg på temperaturstabil mylarfilm och produktionsunderlaget flögs till Tyskland där det fanns erfarenhet sedan sekler av räknestickstillverkning. IWA Rechenschieberfabrik fick uppdraget att ta fram produkten som gavs beteckningen IWA 1638 med tillägget System Wern ABC.

Med en historieskrivning som underlag där jag gick långt tillbaka i tiden publicerade SvD nyheten 1966 under rubriken "Räknestickan fulländad efter 300 år!". Det blev sedan många fler artiklar i såväl vanlig press som några fackorgan samt t o m i Ericssonkoncernens personaltidning Kontakten.

Med Svanströms som grossist blev produkten bl a skyltad som "Teknikerns julklapp". Däremot motarbetades den i skolorna, bl a ansågs fördelen med direktavläsning oacceptabel gentemot godkända hjälpmedel. Efter ett fåtal års försäljning i Sverige och utomlands upphörde efterfrågan. Nyheten som slog ut IWA 1638 var den elektroniska kalkylatorn som också drev den marknadsledande svenska kalkylatorproducenten Facit till ruinens brant.

IWA 1638 har under senare år blivit beskriven i flera artiklar och synes ha viss kultstatus bland samlare som på ett utauktionerat exemplar nyligen trissade upp priset till drygt 100 Euro. 


0 3340 visningar
Artikeln har inga översättningar