Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Rädda Observatoriemuseet!

Språk: Svenska
Översättningar:
dan eng rus spa
Publicerad: fredag 27 september 2013
Redigerad: lördag 1 februari 2020
x comments
Samhälle astronomi kultur museum
0 19971 visningar
Filter
Dansk
English
Español
Русский

 

 

 

 

 

 

På kullen vid Stockholms Stadsbibliotek ligger Gamla Observatoriet som under Internationella Astronomiåret 2009 deltog i 400-årsfirandet av att Galileo Galilei uppfann stjärnkikaren. I ett annex mot öster finns ett kafé kallat Himlavalvet och i ett annat annex mot väster - Magnethuset - har Stockholms Amatörastronomer (STAR) en klubblokal. I huvudbyggnaden vill tyvärr ägaren KVA (Kungliga Vetenskapsakademien), som lät bygga Observatoriet 1753, lägga ned det idag av många stockholmare och turister uppskattade Observatoriemuseet. Dess verksamhet har sedan starten 1991 stötts av Observatoriekullens Vänförening - se deras brev till KVA - och en grupp kända stiftelser.

Fattas pengar så har stiftelserna antingen inte tillfrågats om mer stöd eller så är det ett svagt intresse för det värdefulla kulturarvet. Bland annat finns längs väggarna i ett av rummen en världsunik presentation av hur medeltemperaturen har alltsedan 1756 varierat under somrar och vintrar. Platsen passar utmärkt för information till besökare om den globala temperaturstegringen och om naturkatastrofhoten. Dessutom är det här i Stockholm som den femte klimatrapporten har släppts från FNs klimatpanel IPCC med representanter närvarande från mer än 100 länder varav flertalet är mindre lyckligt lottade än Sverige. Informationen bör ges så att den inte resulterar i en känsla av "mycket snack men lite verkstad". För det ändamålet kan påtagliga minnen av den ursprungliga verksamheten i Gamla Observatoriet bli inspirerande.

Presentationer av förslag till att lösa klimat- och miljöproblem skulle kunna tillföras. Då räcker det inte att satsa bara på ansedda organisationer. Visionära tekniska förslag är värda att ges en chans även när de kommer från ensamma forskare och uppfinnare. Från Apples "Think different"- kampanj 1997 kan vi lära oss att "De människor som är galna nog att tro de kan förändra världen är de som också gör det". Steve Jobs skapade under sitt alltför korta liv världens högst värderade bolag. En diskussion av hur sådana människor kan tas tillvara synes mig fattas i en skrift om en ny svensk innovationsstrategi som IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) publicerade i slutet av 2011: Innovation för tillväxt - från ord till handling.

Framtiden är oviss! Det finns dock en säker prognos och det är att man måste räkna med oväntade tekniska lösningar. Stora företag kan då tappa marknad snabbt och tvingas friställa personal. Vem tror att svenska FoU-anställda ser alla tekniska möjligheter och agerar förutsättningslöst samt utan tanke på egenintresse? Varför förnekas värdet av de ensamma forskarna och uppfinnarna? Det är ett samhällskadligt fenomen som inte alls är nämnt i den ovannämnda skriften. Mina erfarenheter under fem decennier som patentombud har gjort mig till ett ansikte inom en proteströrelse för en grupp av mer eller mindre kända personer där några känner sig ha blivit rättsvidrigt berövade sina livsverk - se Innovators' Resistance - och där den rullstolsbundne kosmologen Stephen Hawking är beskyddare av en motsvarande proteströrelse i England. Han har påmint om att Galileo Galilei avskydde handlingssättet - "värre än mord" - efter att ha en gång blivit berövad en uppfinning av annat slag än stjärnkikaren.

En akutmottagning är på väg att organiseras för uppfinnarinitiativ som kan förändra världen. Uppfinnare avses kunna få stöd även utan önskvärda kvalifikationer, förutsatt att deras alster bedöms vara av banbrytande slag. När de är på väg att förverkligas är femdagarsveckan med 8 timmar per dag inte tillräcklig. Behov finns av arbetslokaler 24 timmar per dag och 7 dagar i veckan med möjlighet till vila och övernattning samt med viss tillsyn. För sådana syften är Gamla Observatoriet inte tjänligt men det finns närbelägna lösningar som kan passa. En vaktmästarbostad är med i kalkylen liksom betalda experttjänster av mer eller mindre kvalificerat slag med råd och dåd om avtal, patent och varumärken samt en lokalt tillgänglig tolk och översättare.

Så vad kan detta betyda för att Observatoriemuseet ska kunna räddas från att läggas ned? Jo, skälig hyra kan motiveras av dess symbolvärde för de ovannämnda presentationerna och tas från en finansiering av akutmottagningen med stöd från skilda slag av organisationer men också från folk i allmänhet. I byggnaden har faktiskt samhällsnyttan varit i fokus från begynnelsen så för stödet till akutmottagningen ingår ett svenskt jobbperspektiv. Ska Sverige få den lägsta arbetslösheten inom EU på hållbar grund 2020 så finns det mycket som kan göras före valet nästa höst. Ett relativt litet steg av stor betydelse för utgången kan vara att rädda Observatoriemuseet från nedläggning.

I bilagt foto visas resultatet under kvällen den 28/9 av en namninsamling till stöd för att rädda Observatoriemuseet från att läggas ned.

                                                                                 

ALLA borde ha tillgång till det VÄRDEFULLA KULTURARVET!       Stockholm 2013 09 30

 

Sofia Kovalevskaya / Sonya KowalevskiI ObservatoriemuseetI ObservatoriemuseetAnders CelsiusCarl von LinnéEllen KeyViktor Rydberg

  • Följ nyheter och diskussioner, kommentera, SKRIV UNDER!

NYTT:

FÖRSTA SLAGET ÄR VUNNET (se fotot)

För en tid sedan var det hos KVA tal om nedläggning av Observatoriemuseet vid årsskiftet och det startades en namninsamling mot detta. Namninsamlingen gav gott resultat. Det blev inget beslut om nedläggningen av museet som dock är tills vidare stängt för besökare från och med januari 2014.

En arbetsgrupp gavs av KVA tid till september för att förhoppningsvis hitta en sådan finansiell lösning att museet kan öppnas igen. Museets öde kommer att avgöras på nytt under den tiden - därför AVBRYTS INTE NAMNINSAMLINGEN förrän det finns ett slutligt resultat.

TACK till alla som medverkar med era namn till stöd för att Observatoriemuseet ska bevaras. Stödet innebär inget ställningstagande till de förslag som ges i artikeln Rädda Observatoriemuseet! Däremot välkomnas era förslag nedan till förbättringar av allmänt intresse vid framtida besök.

                      NAMNINSAMLINGEN  F O R T S Ä T T E R !  Din röst är viktig!

                                                           English    Español    Русский    Esperanto

NAMNINSAMLING

/Läs här Marie-Anne Olssons Utskick till riksdagen och Rädda Stockholms mest glömda museum av Ingemar Lindmark samt vad Adolf Fredriks historiegrupp har skrivit om Observatoriet och Observatoriemuseet/

Undertecknade motsätter oss en nedläggning av Observatoriemuseet. Verksamheten är av ett stort värde och intresse för både vuxna och barn, för stockholmare och turister - alla borde ha tillgång till det värdefulla kulturarvet! Observatoriet byggdes 1753 och bland annat har byggnaden längs väggarna i ett av rummen en världsunik presentation av hur medeltemperaturen har alltsedan 1756 varierat under somrar och vintrar. Platsen passar utmärkt för information till besökare om den globala temperaturstegringen och om naturkatastrofhoten.

"Under årtionden har olika perioders kulturelit vistats här, Carl von Linne, Jonas Alströmer, Ellen Key, Viktor Rydberg, Sonja Kovalevskilj...."

/Källa: DN.Sthlm 29/10 2013 Sid 4-5 "Hotat museum - en av svensk forsknings heliga platser"/

Även barnen vill absolut ha museet kvar. De tycker att museet är mycket inspirerande oavsett studie- och yrkesval. Människor av olika åldrar och yrken, många av dem med hemort utanför Stockholm och Sverige, har skrivit på!

Bevara det unika kulturarvet i Stockholm!


0 19971 visningar
Dansk
English
Español
Русский