Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Framtidsoptimister och klimatalarmister

Språk: Svenska
Publicerad: fredag 17 januari 2020
Redigerad: fredag 31 januari 2020
x comments
Samhälle ekologi patent uppfinningar vetenskap
0 1667 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

Sedan 2013 har jag här publicerat i snitt 10 st artiklar per år. Många återger innehållet i föredrag och samtal där vänner deltagit och där jag gått med ålderns rätt utanför min yrkeskompetens som patentombud och innovatörsrådgivare under fem decennier. Följande rader härrör från ett föredrag som jag höll Luciaaftonen fredagen den 13 december 2019. Det är svårt att spå, särskilt om framtiden för mänskligt liv på jorden. Men vårt sätt att leva bygger på många framgångsrika spådomar med hjälp av vetenskap. Det började med bland annat observationer av vädret, årstiderna, månen och solen: De två himlakropparna ser på himlen ut att ha samma storlek men vetenskapen kom för länge sedan fram till att så är det verkligen inte.

Anders Johnson föreläser om Gustaf Dalén på Lidingö Museum 11/12. Bild: https://www.naringslivshistoria.se/event/anders-johnson-forelaser-om-gustaf-dalen-pa-lidingo-museum-onsdagen-11-12-kl-19/
Vetenskapen baseras på observationer av fakta som gör kunskap möjlig om det som hänt, om det som händer och om det som kommer att hända. Det är inget fel att hoppas på det bästa om man är beredd på att det kan gå illa. Här kommer jag att tänka på boken "Framtiden är inte som förr" (Teknikföretagen 2009), en antologi om Sverige som industrination. Författare är Anders Johnson med flera. Nej, förr var de äldre alarmister och de yngre optimister så något verkar ha gått snett när det i dagens debatt om klimatförändringar märks att flest alarmister finns bland unga skolflickor världen över och att flest optimister finns bland mycket skolade äldre herrar.
Official portrait of Lord Lawson of Blaby (Nigel Lawson). Bild: https://en.wikipedia.org/wiki/Nigel_Lawson#/media/File:Official_portrait_of_Lord_Lawson_of_Blaby_crop_2.jpgProfessor Lennart Bengtsson. Bild: http://www.klimatupplysningen.se/2014/05/21/min-personliga-syn-pa-klimatforskningen/
Två böcker är här belysande exempel. "An appeal to reason - a cool look at global warming" av Nigel Lawson (Overlook Duckworth 2008). Han är en adlad och mycket skolad engelsman. Den andra boken har titeln "Vad händer med klimatet - en klimatforskarens syn på jordens klimat" och är författad av professor Lennart Bengtsson (Karneval förlag 2019). Engelsmannens bok är lättläst och översiktlig med endast 149 sidor utan några illustrationer alls. Bengtssons bok har 245 sidor försedda med många fina bilder och med en ordlista på 13 sidor. Boken inleds med tre rekommendatonsbrev från arbetskollegor i utlandet och den avslutas med författarens CV på fem sidor.
 
Greta Thunberg. Bild: https://specials-images.forbesimg.com/imageserve/1193255203/960x0.jpg?fit=scaleSvante Arrhenius. Bild: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Svante_Arrhenius_01.jpgDen person som påverkat oss mest under året 2019 är Greta Thunberg, om vi ska tro på magasinet Time. Genom pappan Svante är hon släkt med Sveriges förste Nobelpristagare Svante Arrhenius som räknade redan 1896 fram först av alla att jorden kommer långsamt att värmas upp av våra utsläpp i atmosfären. Han var medlem i Kungliga Vetenskapsakademien och såg för vårt land fördelar med uppvärmningen. Givetvis var han framtidsoptimist i likhet med nutida medlemmar i Kungliga Vetenskapsakademien, bland dem nyssnämnde Lennart Bengtsson. Om framtidsoptimister i allmänhet har det sagts att även om de inte har rätt oftare än framtidspessimisterna så har de väl ett roligare liv.
 
Talesättet att det är svårt att spå och då särskilt om framtiden får mig att påstå att vad jag vet ändå om framtiden med hundraprocentig säkerhet är helt enkelt att det alltid kommer att hända något som överraskar skolade såväl som oskolade människor. Visst är det sant att dagens utsläpp i atmosfären gör att jorden blir varmare. Professor Bengtson medger i sin bok att jorden har blivit cirka en grad varmare efter upplysningstiden (då Observatoriet byggdes på kullen vid vårt Stadsbibliotek) och att "en eller två grader till" får man räkna med att det kan bli utan att vi kommer att kunna göra mycket åt det enligt honom. Han medger en ökning upp till 4,5 grader som möjlig enligt i stort alla datorbaserade klimatmodeller utvecklade under fyrtio år och ser det i vart fall som positivt att en upprepning av den istid som avslutades strax före stenåldern och som har förutsagts att återkomma inom ca 50 000 år kan bli uppskjuten. Men ett kallare klimat kan vi få förr eller senare inte enbart genom att istiden upprepas. Vi kan få det plötsligt genom omvälvande naturkatastrofer till följd av stora vulkanutbrott eller stora meteroriter. Sådant har hänt och det kommer att hända igen.
 
Beredskapen mot naturkatastofer av plötsligt och omvälvande slag är dålig i Sverige och i omvärlden, liksom beredskapen var dålig före det andra världskrigets utbrott 1939, dvs för 80 år sedan. Forskare och professsorer i all ära men de är sällan överens och auktoriteter bland dem har inte alltid rätt. Framförda med övertygande auktoritet kan felaktiga slutsatser godtas under lång tid. För att få en bättre beredskap mot framtida naturkatastrofer kunde samhällsutvecklingens påverkan från akademiskt skolade och uppmärksammade forskare kompletteras av att fristående forskare och uppfinnare får mer uppskattning och då talar jag inte om att vad som kommer från Skatteverket. Uppskattningen kunde komma från klimatalarmister.
 
Som innovatörsrådgivare ser jag mig ofta tvingad att avråda förhoppningsfulla uppfinnare från att söka patent som investeringsskydd och projektstöd genom Vinnova.med flera organisatoner som är anförtrodda att använda för forskning och utveckling sådana pengar som vi betalar i skatt. Det är små utsikter för uppfinnarna att få något av de pengarna. Här skulle samhällsnyttan kunna motivera en avsevärd andel av vad som ges idag till sådan forskning där det mesta av intresse kan hämtas från utlandet.
 
Världens äldsta uppfinnarförening finns i Sverige. Den står tyvärr inte högt i kurs längre hos de politiska makthavarna och det servicebolag som fanns att ta hand om medlemmarnas angelägenheter har gått i konkurs. I rollen som rådgivare till fristående uppfinnare har jag blivit patentalarmist i mina framtidsprofetior. Någon roll som klimatalarmist känns inte aktuell för min del. Den dåliga beredskapen mot stora naturkatastrofer är dock så alarmerande att en revolutionerande plan tlll utvinning av bidrag från de fristående uppfinnarna kommer att bli föreslagen av mig. Planen är baserad på insikten om behovet både av att förbättra villkoren för dem och av att ta här och nu bättre vara på alla goda krafter.
 
För dem som är unga synes det idag tyvärr vara lättare att bli framtidspessimister än framtidsoptimister. Själv har jag varit framtidsoptimist och fortsätter vara det med hopp om framsteg i vår anpassning till klimatförändringar som kan orsakas av kriget mellan människan och naturen. Framstegen innebär här, liksom i krig mellan folk, att somliga vinner och att andra förlorar. Vi som växte upp före millennieskiftet har upplevt många förbättringar. Visst är det illavarslande när framtidshoppet sjunker för dem som är födda det här millenniet och på väg in i arbetslivet. Vänds just den trenden vore mycket vunnet!
En svältande isbjörnEn avmagrad isbjörn har fångats på bild när den vandrade in i den ryska staden Norilsk. Björnen har gått flera hundra kilometer från sitt hem i Arktis. Bild: https://www.expressen.se/nyheter/klimat/har-vandrar-svaltfodd-isbjorn-mitt-in-i-stad/

0 1667 visningar
Artikeln har inga översättningar