Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Användarvilkor

Av system
Språk: Svenska
Översättningar:
eng
Publicerad: fredag 6 december 2013
Redigerad: torsdag 19 december 2013
x comments
Samhälle
0 723 visningar
Filter
English

Med “ägaren” avses ägaren till TheArticleBay.com, dvs Weboholics HB.

Med “användaren” avses den som utnyttjar tjänsten.

Användaren ger ägaren fulla rättigheter att utan ersättning till användaren ta bort, översätta, modifiera och publicera i andra medier, det material som användaren publicerar på TheArticleBay.com.

Användaren har rätt att publicera material på The Article Bay han/hon publicerat på andra platser.

Ägaren förbehåller sig rätten att när som helst utan förekommen anledning avsluta användarkonton.

Användaren är skyldig att följa svensk lag.

Om användaren bryter mot svensk lag eller gör handlingar som kan leda till att skadestånd krävs från ägaren, så ansvarar användaren för de ekonomiska och/eller juridiska påföljderna.

Om tvist uppstår så ska svensk lag gälla.

Användaren avsäger sig all rätt till kompensation eller skadestånd från ägaren.


0 723 visningar
English