Pick topic and tag
Topic
Language
Theme
Topics
Kom igång!

Coronan och den metabola pandemin

Language: Svenska
Published: Wednesday, 18 October 2023
Edited: Saturday, 21 October 2023
x comments
Society
0 1340 views
Filter
The article has no translations

I min recension av läkaren och miljöaktivisten Gunhild A. Stordalens självbiografiska bok "Den stora bilden" (Mondial 2018) tog jag självklart upp hennes starka övertygelse att förändringar av vad vi äter kan motverka klimatförändringarna. Till detta är den kände samhällsdebattören och tidigare företagsledaren Lars Bern skeptisk i sin bok "CORONAN och Den Metabola Pandemin" (Recito Förlag 2022).

Enligt Bern är det metabol ohälsa som är vår tids allvarligaste fråga. Den "står orubbat kvar som en elefant i rummet när man runt om i världen debatterar politik för hållbar utveckling, hälsovård och ekonomi". Han har blivit omstridd pga vissa personliga övertygelser, i likhet med t ex den kände uppfinnaren bakom magnetkameran (Raymond Damadian) och den ännu mer kände fysikern bakom förklaringen till uppkomsten av de grundämnen vår kropp består av (Fred Hoyle). För Bern liksom för dem har de personliga övertygelserna medfört nedvärdering av banbrytande insatser.

Boken omfattar 509 sidor. Från dess Prolog om "Elefanten i rummet" (11-13) och framåt förklaras världssamhällets sårbarhet för Covid-19 vara orsakad av den metabola pandemin vilken i sin tur förklaras vara orsakad av att globala industrikomplex har fått en avgörande makt över våra livsmedel och vår hälsovård. Ett hälsosamt liv kräver enligt Bern en Davids kamp mot Goliat (Kap 1, s 14-30: "En Ny Global Världsordning"). Ämnesomsättningssjukdomar, dvs metabol ohälsa, innebär att kroppen inte nyttiggör födan vi äter. Då blir det omöjligt "att vara frisk till livets slut" (Kap 2, s 31-51).

Bern pekar på två bovar bakom metabol ohälsa, dels "Det Livsmedelsindustriella Komplexet" (Kap 3, s 52-72), dels "Det Medicinindustriella Komplexet" (Kap 4, s 73-118). Han informerar om de metabola sjukdomarna och om coronapandemin (Kap 5, s 119-185 respektive Kap 6, s 186-232), liksom om människans naturliga kost och miljö (Kap 7, s 233-255) samt om "maten som gör oss sjuka" (Kap 8, s 256-305). Förändringar i den för människor naturliga livsmiljön gör oss under 1900-talet plötsligt överviktiga och sjuka. Den viktigaste förändringen bakom den metabola pandemin är kostrelaterad, men även det ökande bruket av medicinska substanser spelar en viktig roll.

Pandemin började i USA under 1900-talet med industrialiseringen av matproduktionen och tog på allvar fart där omkring år 1980 för att sedan sprida sig över nästan hela världen som en löpeld. Ohälsan börjar oftast med att människor blir överviktiga och/eller utvecklar diabetes-2. Enligt Bern dör varje år omkring 40 miljoner människor i förtid på grund av metabola sjukdomar. Han hävdar att dessa tecken på sjuklighet kan redan spåras hos uppemot 40 % av alla vuxna människor. och att den metabola pandemin "skördar redan hälften av alla förtida dödsfall i världen och hotar sjukvården med överbelastning".

Efter larmbudskap om Ohållbar Matproduktion (Kap 9-11, s 306-365) och om Ohållbar Medicinering (Kap 12 (s 366-396) ger Bern detaljerade råd om Hur Man Håller Sig Frisk (Kap 14-16, s 397-481). Boken avslutas med en Epilog (s 482-484), en länk till 999 Referenser (s 485). och ett givande Index (486-509) som lockar till omedelbar läsning av boken med start från slutet. Även om det är mitt rutinmässiga sätt att läsa böcker med svårsmält innehåll kom alla de 509 sidorna att bli lästa av mig med resultatet här att Berns bok rekommenderas som ett unikt uppslagsverk.


0 1340 views
The article has no translations