Pick topic and tag
Topic
Language
Theme
Topics
Kom igång!

Ödeskarnevalen

Language: Svenska
Published: Sunday, 14 May 2023
Edited: Wednesday, 16 August 2023
x comments
Science
0 620 views
Filter
The article has no translations

Följande rader är ett resultat av uppskattade DN-artiklar 1:a halvåret 2023 samt av samtal i glada vänners lag vid möten på bl a Stockholmshotellen Amaranten, Birger Jarl och Hellsten. Vi startade före coronapandemin med danståg på Rörstrandsgatan i Birkastan och med lokala skådespel på Galleri Bellange för att sätta ljus på ödesfrågor som berör alla människor. Redan 2018-06-06 myntades namnet Ödeskarnevalen med möjlighet till tänkvärda associationer, exempelvis den så ödedigra karnevalen i Romans år 1580. I väntan på vårt femårsjubileum hann Quarnevalens många fantasifulla ekipage tåga förbi på Sveavägen under mitt arbetsrums fönster mot Observatorielunden. Ödesfrågorna var där knappast mer uppmärksammade än i Eurovision song contest 2023 som genomfördes på kvällen samma dag.  

Sveriges nationella samordnare för AGENDA 2030 är Gabriel Wikström. Han har nyligen framhållit att "såväl FN's klimatpanel IPCC som Klimatpolitiska rådet pekar i sina senaste rapporter på behovet av en genomgripande samhällsomställning för att i tid hinna stoppa uppvärmningen och förhindra massutrotning av arter och kollapsade ekosystem" (DN Debatt 2023-04-13). Det handlar "om i grunden förändrade samhällssystem och levnadsvanor" och "en stor del av arbetet behöver klaras av under innevarande decennium för att uppgiften decennierna därefter inte ska bli fullständigt omöjlig". Frågan är då hur realistiskt det är att vara utvecklingsoptimist.

Efter att ha studerat ca 40 miljoner naturvetenskapliga artiklar 1945-2010 och ca 4 miljoner patent 1975-2010 drar författarna till en på nyåret publicerad artikel (Nature 613, 225) slutsatsen att det sker allt färre stora vetenskapliga genombrott och görs färre banbrytande uppfinningar. Överallt är det samma trend enligt artikeln som har blivit kommenterad i DN först av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik och författare (DN 2023-02-15, s 6) , och senare av Eva Regårdh. civilingenjör och forskningsprojektledare vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet (DN 2023-03-26, s 5). 

Danielsson och Rygårdh förklarar trenden som en följd av begränsat samhällsstöd till långsiktig personlig risktagning med effekten att alla forskare "springer ängsligt på samma boll". Den för närvarande ojämförligt största bollen är s k mörk energi. Naturvetenskapens auktoriteter antar att merparten av all energi i universum - ca 70 % - är gömd i vakuum. Någon annan förklaring medger de inte på en upptäckt som gjordes 1998 och som blev 2011 belönad med Nobelpriset i fysik. Enligt upptäckten expanderar universum i en allt snabbare takt. 

Det upptäckta fenomenet har under snart 25 år analyserats av fysiker jorden runt. Deras slutsats är att Albert Einsteins kosmologiska konstant kan beskriva den energirika "bollen", men om dess inre natur saknas det allmänt accepterade förklaringar. Ovannämnda ängslighet har resulterat i att ingen kommentar kommit till ett förslag som  blev publicerat för snart fjorton år sedan (Svenska Matematikersamfundets medlemsutskick i oktober 2009, s 69-73). Enligt förslaget bör krökningen av rumtiden ses som följden av ett kretslopp för densamma. Här ger ett kopernikanskt skifte av systemreferens den upptäckta expansionstakten en förklaring som gör den mörka energin till ett onödigt antagande. 

Nationella Innovatörsrådet är sedan snart sju år ett forum för innovatörer med mig som en av initiativtagarna.  Trenden att det görs på årsbasis allt färre banbrytande uppfinningar är av oss tolkad att hänga ihop med ett alltför stort fokus på Triple Helix och en nedvärdering av fristående banbrytares möjligheter att göra skillnad. Visst kan dessa känna sig uppgivna. Värderingen av allmänintresset för deras visioner har ju sjunkit i massmedia där dödsdanser för banker (DN 2023-04-22, s 4) såväl som för ekosystemen och för universum är mer aktuella.

Vid nationella ödesval känner också folk i allmänhet sig uppgivna. Världen över växer utvecklingspessimismen (DN 2023-06-16, s 9). Ödeskarnevalen har syftet att presentera framtidsscenarier med både ljust och mörkt innehåll. Visionen var och är en uppskalning med inkludering inte minst av fristående banbrytares bidrag i nyskapande skådespel med fokus på en omställning till "i grunden förändrade samhällssystem och levnadsvanor".

Bildkälla: https://en.wikipedia.org/wiki/Manifest_destiny


0 620 views
The article has no translations