Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Ny målning av Oscarskyrkan

Språk: Svenska
Publicerad: tisdag 21 oktober 2014
Redigerad: tisdag 27 juni 2017
x comments
Konst & Litteratur arkitektur konst kultur kyrka målning
0 2150 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

Oscarskyrkan i Stockholm, kyrkorum. Foto: Larske Kyrkvärden Gunnar Hafström har låtit måla av Oscarskyrkan. Konstnären är den ryske konstprofessorn Alexey Chusliaev från Saratov. Målningens storlek är 1.03 m x 0.75 m. För att få fram Oscarskyrkans vackra nygotiska råhuggna gråvita kalkstenfasad i dess längdgående utsträckning har de skymmande träden söder om kyrkan tagits bort på målningen. Av samma anledning har begravningskapellet, idag kallad Oscars Lillkyrka - som byggdes kort efter Oscarskyrkans uppförande - inte heller medtagits. Det ca åttio meter höga monumentala kyrktornet har fått samma enhetliga takbeklädnad som det hade tidigare.

I förgrunden ser man några utländska turister beundra den vackra kyrkobyggnaden. Ryska turister har berättat, att de anser att Oscarskyrkan är en särskild sevärdhet, eftersom de uppfattar framför allt kyrkans interiör som ett fint exempel på den s.k. minimalistiska konstriktningen. Kyrkvärden Hafström kommer att under maj månad visa det nya konstverket vid kyrkkaffet efter tisdagsmässorna, som äger rum varje tisdag kl 11.45 i Oscarskyrkan. Målningen kommer sannolikt i framtiden att hänga i någon kyrkolokal på Östermalm.

                                          


0 2150 visningar
Artikeln har inga översättningar