Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Tellus / Rymdskeppet Jorden

Språk: Svenska
Publicerad: torsdag 31 augusti 2017
Redigerad: torsdag 28 september 2017
x comments
Samhälle
0 2284 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

 

I alla nationer behöver man tänka mer på hållbar utveckling. Det kunde hjälpa om privata och publika miljöer tillförs en levande symbol för daglig påminnelse om behovet. Här kommer ett förslag i form av en bordsprydnad som automatiskt lyser upp vid besök och som är döpt till "Tellus / Rymdskeppet Jorden". På latin är "Tellus" namnet på vår planet. Många har använt begreppet "Rymdskeppet Jorden", bl a uppfinnaren och visionären R. Buckminster Fuller.

Enligt förslaget är nationerna oavsett storlek tydligt utmärkta på en jordglob. Den tronar över ett litet ljusbord där upplysta väggar åskådliggör Solsystemets och Vintergatans struktur. Det sker med en ny lösning på det sedan århundraden kända problemet att både visa planeterna på skalenliga avstånd i solsystemet och i rätt storleksskala relativt solen samt varandra utan att de blir mikroskopiskt små. Vidare åskådliggörs Big Bang och den efterföljande kosmiska expansionen via en vågtolkning av observationer som resulterat i begreppen Mörk Energi och Mörk Materia.

Som en levande symbol för hållbar utveckling är det inte omöjligt att "Tellus / Rymdskeppet Jorden" kommer att påverka många människor och övervinna trumpna makthavares motvilja till åtgärder inför klimatförändringar. Där är idag Initiativ av betydelse främst för människor födda efter millennieskiftet. Under deras livstid planerar pionjärer att flytta från vår blå planet till den röda planeten Mars. Om detta publicerade redan 1991 tidskriften Life detaljerade planer. En elit inom vetenskapen och världsindustrin är inställda på förverkligandet av "Rymdskeppet Mars" helt enkelt därför att det ses av dem som inom räckhåll och som vår tids största utmaning efter månfärderna.

Fria uppfinnare är vana vid att gräva där de står och att bli kvar när skeppen är på väg ut. Mer stöd till dem kan göra att fler små snabbt uppskalningsbara utvecklingsprojekt blir startade på den blå planeten samtidigt som eliten satsar på "Rymdskeppet Mars". Bland annat öppnar "Big Data", "Deep Learning" och globala övervakningssystem möjligheter vid naturkatastrofer till avsevärd begränsning av verkningarna genom storskalig användning av nya sensorlösningar. För att uppmärksamma pionjäruppfinningar med fokus på "Safety, Security and Survival" är ett nytt pris på förslag till minne av entreprenören och uppfinnaren Alfred Nobel.

Vad ljusbordets upplysta väggar åskådliggör är närmare beskrivet i artikeln "Greppbara modeller av universum" publicerad nyligen av den astronomiska tidskriften Stella med referens till artikeln "Ett nytt kosmiskt perspektiv" som blev under Internationella Astronomiåret 2009 publicerad av Svenska Matematikersamfundet. Den kosmiska expansionen åskådliggörs som sagt via en vågtolkning. Med en matematisk beskrivning av tidsflödet självt som en våg möjliggörs en cyklisk modell av ett hållbart universum. Mysteriet med expansionens hastighetsökning får en förklaring när tidsaxelns idag på atomär våggenerering baserade skalmått utbyts till ett av atomen oberoende skalmått baserat på makrokosmisk vågutbredning.  

Vågtolkningen medför ett expansionsmaximum följt av kompression till ett minimum i motfas till ett föregående minimum ("Big Bang"). I omkastad riktning på tidsaxeln följer en andra halvperiod som går mot ett nytt maximum följt av en ny kompression. Den avslutas med en återgång till begynnelsen av den första halvperioden. En logisk följd av vågtolkningen blir tvivel rörande tron på fysisk existens av Mörk Energi som källan bakom en motkraft till tyngdkraften liksom på möjligheten av dennas avskärmning under rymdskepp och av tidsresor. Men ingen överger gärna sin tro så det det dröjer innan överensstämmelsen med verkligheten blir en dag sedd som självklar.

Auktoriteter bromsar ibland. Övertygade om att de visste bättre vägrade exempelvis Isaac Newton att gå med på en vågtolkning av ljusets natur och Albert Einstein gjorde det stora misstaget att utveckla en statisk istället för dynamisk kosmologi. Över tid har vågtolkningar vunnit på många fronter. Viktigast av allt blir deras bidrag till förståelsen av vilka åtgärder som behövs för hållbar utveckling på "Rymdskeppet Jorden".


0 2284 visningar
Artikeln har inga översättningar