Välj ämne och tag
Ämne
Språk
Tema
Ämnen
Kom igång!

Medicin i naturform

Språk: Svenska
Publicerad: tisdag 30 december 2014
Redigerad: onsdag 12 juli 2023
x comments
Vetenskap
0 1885 visningar
Filter
Artikeln har inga översättningar

foto b. balkh "Maria Sabina tillsammans med en pojke" kvinnan ansågs ha brilljanta kunskaper inom naturmedicin, Huautla de Jiménez, Oaxaca, Mexiko.

I denna artikel relaterar jag till ljusenergi som i själva verket ingenting annat är, än en vågrörelse orsakad av elektriskt laddade partiklars dipolsvängningar. Rubisco är det mest förekommande enzymet i biosfären och katalyserar den reaktion som gör att ljusenergi kan föras vidare till alla livsformer på jorden!

ATP, adenosintrifosfat, är en i sammanhanget liten molekyl. Hydrolyseringen är en exoterm reaktion som ger den nödvändiga energin som krävs för att driva elektrobiofysiokemiska reaktioner. H+

I enlighet med kvantmekaniken är det mesta möjligt, så varför inte då hänvisa till början av själva livet, via replikationen. Kopiering av kunskap via ljus och föra detta vidare genom reflektion & reflexion.

Min uppfattning i generellt avseende är att medicinering av kropp och själ borde vara individuell och att kroppen har en utomordentlig förmåga att läka sig själv under de rätta omständigheterna och om hänsyn tas till tiden. Men vi kan ej heller vara utan de moderna mediciner och den kunskap vi har skaffat oss genom den tekniska utvecklingen.

Min uppfattning är också att naturfolk i omvärlden har omfattande kunskaper i botandet av sjukdomar med hjälp av direkt naturlig erfarenhet, såsom etnobotanik.

Ett av våra främsta och potenta smärtstillande medel kommer just ifrån växtriket, opiumvallmon Papaver somniferum som använts i den gamla världen sedan tidernas begynnelse i en mångfald syften.

Naturmedicin I Mexico år 1976

Eftersom jag erfarit behandling med naturmedicin av ovanstående kvinna (se bild) mot, traumatiskt våld och sömnlöshet, i form av en s.k. Velada där Maria Sabina i skymmningen sjöng.

Maria Sabina, dåvarande en av de mest kända, curandera, naturläkare var en välsedd kvinna som utförde ritualer med hjälp av svampen Psilocybe mazatecorum. Jag hade fått råd av folk att besöka henne för att bli av med problemen. Efter en lång resa gjorde jag ett besök hos henne med en förfrågan om jag fick vara med om en velada på grund av det inträffade. Med en tolks hjälp gjorde jag mig förstådd och hon förstod mig, och bad mig uppsöka en vacker plats och komma tillbaka i skymmningen på fastande mage. Maria Sabina var klädd i en vacker dräkt och hon bad mig plocka svamp ur ett bananblad som hon höll i händerna. Därefter intog både hon och jag ett antal svampar med pojken som åskådare. Hon bad mig lägga mig ner på en säng, hon och pojken satte sig på sängkanten och sjöng för mig. Geometriska bilder började uppträda tillsammans med djurmotiv som gjorde mig rädd till en början men som slutade med en extatisk känsla av välbefinnande och välbehag. Sången var i samklang med visionerna. Morgonen därpå infann sig en känsla av lättnad och lycka i många avseenden. Jag berättade för kvinnan om det inträffade och visionerna, hon log och sa att allt är bra via pojken och en tolk.

Jag reste därifrån utan obehag och var fri från sömnlöshet följande nätter.

Denna erfarenhet är inget bevis för att Psilocybe mazatecorum är ett läkemedel eller, och att kvinnan i fråga var läkare. Men det måste finnas ett samband P. mazatecorum och kvinnan och effekten av det upplevda.

Om jag nu fick ett sådant förstärkt minne av det upplevda så måste det reflektera någon molykylär/cellär förändring i hjärnan och hjärnstammen. Innehållet i P. mazatecorum är bl. a. Psilosybin som är besläktat med neurotransmittorsubstansen serotonin.

Neuroner som frisätter serotonin finns i flera kärnor i hjärnstammen, kallade raphekärnor. Axonerna från dessa neuroner når i stort sätt hela CNS och påverkar en lång rad funktioner så som välbefinnande, aptit, sömn, kroppstemperatur, minnesfunktioner och inlärning.

Eftersom P. mazatecorum påverkade serotoninsystemet som är extremt komplext och bidrar till reglering av en lång rad funktioner så borde den aktiva substansen vara mycket intressant. En vidare utredning och forskning borde göras angående både terapi och substansbehandling i fråga om P. mazatecorum.

Slutsatsen blir att denna kvinna måste ha varit en läkare med stora kunskaper inom farmakologin utan att faktiskt veta om detta själv. All hennes kunskap måste ha varit obevisad erfaren vetenskap som via tidigare kunskaper förts vidare till henne genom hennes förfäder.

När vi människor har upplevt fara kan känslor återuppväckas när vi upplever situationer som delvis påminner om de farofyllda situationer vi upplevt. Man kan säga att vi blivit "programmerade" så att vi återskapar känslan av ångest, oro eller panik. Denna programmering kan ses som att vi skapat minnen och förstärkt förbindelsen mellan vissa banor i hjärnan. Speciellt viktigt i detta sammanhang antas vara en ökad benägenhet att aktivera amygdala, en hjärndel som förenklat kan sägas vara central när det gäller att öka känslan av rädsla och ångest.

P. mazatecorum kan därmed fungera som en potent avprogrammerare  av känslor som rädsla och ångest och andra icke önskvärda minnen genom att aktivera amygdala och serotoninsystemet.

P. mazatecorum med sång, rörelser, färger och vacker naturomgivning och någon människa med relevanta kunskaper i ämnet kunde forma nämnda biosystem till minnen av någonting vackert och bestående resten av livet. Det uppfattar jag som läkedom och biokemi. Naturligtvis så finns risken att det upplevda uppfattas som negativt, men det kan också vara en lärdom.

Det finns uppenbarligen inget botande och läkemedel som inhiberar risker för negativa upplevelser.

(OBS. Denna artikel har inget samband med newage or what so ever) Är personligen emot alla droger!

bernt balkh

 

oljemålning b. balkh

Denna oljemålning är resultatet efter vision, med hjälp av en Velada, Maria Sabina, hennes sång och intag av Psilocybe mazatecorum.

 


0 1885 visningar
Artikeln har inga översättningar